เผยเคล็ดลับการห้อยพระเครื่อง และสิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ-หลังถอดพระ

เผยเคล็ดลับการห้อยพระเครื่อง และสิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ-หลังถอดพระ

เผยเคล็ดลับการห้อยพระเครื่อง และสิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ-หลังถอดพระ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร แนะวิธีการห้อยพระให้ถูกหลัก สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ และสิ่งที่ควรทำหลังถอดพระ

พระเครื่องราง หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า พระเครื่อง พระพุทธรูปขนาดเล็กที่นิยมเช่าบูชาด้วยความศรัทธาที่เชื่อว่าพระเครื่องนั้น สามารถปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภ รวมไปถึงพุทธคุณอื่นๆ

เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่อง ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร ได้แนะนำในเรื่องของการห้อยพระเครื่องให้ถูกหลัก ว่าการห้อยพระเครื่องนั้น เป็นเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความสบายใจ เมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว ก็จะช่วยเสริมความมั่นใจยิ่งขึ้น จึงไม่มีข้อห้าม หรือข้อกำหนดว่าจะต้องห้อยพระกี่องค์ จำนวนจะต้องเป็นเลขคู่ หรือเลขคี่ ล้วนแล้วแต่ความสะดวกสบายใจของเราทั้งสิ้น

สำหรับการเรียงลำดับการห้อยพระเครื่องนั้น ตามหลักแล้วจะเรียงตามเนื้อนาบุญของพระแต่ละองค์ ตามหลักชั้นยศ อายุปี เริ่มจากลำดับแรกสุด คือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ ครูบาอาจารย์ สุดท้ายคือ ฆราวาส เช่น พระมหากษัตริย์

4 สิ่งที่ควรทำก่อนห้อยพระ

  • ตั้งจิตมั่นอธิษฐาน
  • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
  • สวดบทคาถาอัญเชิญพระ (สวด 3 จบ) “สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง อรหันตานัญ จะเตเชนะ รักขังพันธามิ สัพพะโส พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ”
  • ขอพรในสิ่งที่ตั้งใจ “ลูก (เอ่ยชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด) ในวันนี้ ขอบารมีแห่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงช่วยดลบันดาลให้ลูกประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ด้วยเทอญ”

สิ่งที่ควรทำหลังถอดพระ

สวดบทขอขมาพระรัตนตรัย “อุกาสะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะ เม ภันเต” ลูก (เอ่ยชื่อตนเอง) ขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในตลอดทั้งวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณที่เมตตาคุ้มครองลูกมาตลอดวัน ขอพระเมตตาคุ้มครองลูกตลอดคืน ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกตลอดกาลนานเทอญ

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook