4 วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผลดีที่สุด

4 วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผลดีที่สุด

4 วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผลดีที่สุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร หนึ่งในท้าวจาตุมหาราช ผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และเป็นหัวหน้าในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ท้าวเวสสุวรรณ คือเทพผู้เป็นใหญ่ทางทิศเหนือ มีรูปลักษณ์เป็นยักษ์คอยปกปักรักษาพุทธศาสนา และมนุษยชาติจากสิ่งชั่วร้าย ผู้ที่มีการงานด้านราชทัณฑ์หรือผู้คุมนักโทษ มักเคารพบูชาด้วยการใส่สร้อยท้าวเวสสุวรรณไว้เป็นเครื่องรางของขลังเพราะเชื่อว่าพระองค์จะคอยกําจัดวิญญาณของนักโทษที่ล่วงลับ และมีจิตใจอาฆาตแค้นได้

นอกจากนี้ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง เป็นผู้ปกป้องคลังสมบัติของเทวโลกรวมถึงช่วยเหลือเทพเทวดาองค์อื่นในการทําภารกิจให้สําเร็จลุล่วง ท้าวเวสสุวรรณได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในเทพที่ทรงอํานาจที่สุดบนสวรรค์ เป็นเทพที่ผู้คนให้ความเคารพกราบไหว้มากที่สุดองค์หนึ่ง

 

 

4  วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผลดีที่สุด

ข้อมูลจาก วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระบุว่า การบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลอย่างแท้จริง นอกจากการสวดบูชาควรพึงปฏิบัติให้ถูกต้องและห้ามทําสิ่งต่อไปนี้

1. รักษาตนอยู่ในศีล 5 ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

ข้อห้าม : ห้ามผิดศีล 5 อันได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักขโมยทรัพย์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จ และการดื่มสุราของมึนเมา

2. รักษาคุ้มครองศาสนา มีศรัทธาตั้งมั่นในหลักธรรม ส่งเสริมให้ผู้คนทําบุญสร้างกุศลติดตัว

ข้อห้าม : ห้ามกระทําตนเป็นผู้ทําลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความ ศรัทธาต่อศาสนา ยุยงให้คนสิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนา หลักธรรม คําสอน หรือในพระสงฆ์

3. ประกอบอาชีพสุจริต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์

ข้อห้าม : ห้ามประกอบอาชีพทุจริต ผิดกฎหมาย คดโกง เอารัด เอาเปรียบผู้อื่น

4. ให้ทานเป็นนิตย์ เผื่อแผ่แบ่งปัน มีจิตกรุณาช่วยเหลือผู้อื่น มีความเอื้ออาทร เมตตาเห็นใจผู้อื่น

ข้อห้าม : ห้ามเป็นผู้คนแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ขาดน้ำใจไมตรี

หากใครที่ได้บูชาท้าวเวสสุวรรณทั้งในรูปแบบของการไหว้ และ การไม่กระทําพฤติกรรมตามข้อห้ามดังกล่าวนั้นไปด้วยกัน การบูชาท้าวเวสสุวรรณข้างต้นก็จะให้ผลอย่างแท้จริง ส่งผลให้เรามีความเจริญ ก้าวหน้า มีความสุข และร่ำรวยเพียบพร้อมไปด้วยเงินทอง

อ่านเพิ่มเติม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook