6 กิจกรรมความเชื่อวันสงกรานต์ เสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต

6 กิจกรรมความเชื่อวันสงกรานต์ เสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต

6 กิจกรรมความเชื่อวันสงกรานต์ เสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สงกรานต์ 2565 เวียนมาอีกครั้ง สำหรับวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับประเพณีสงกรานต์คือพิธีกรรม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเชื่อว่าเมื่อได้ทำสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมกุศล และเสริมความเป็นมงคลแก่ชีวิต

ทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์

ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม

  • เป็นกิจกรรมที่ถือปฏิบัติมาอย่างช้านาน นอกจากจะได้ทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้ว ยังได้เสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิต และยังเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจให้เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยจิตใจที่เบิกบานอีกด้วย

ก่อเจดีย์ทราย วันสงกรานต์

การก่อพระทราย

  • การก่อพระทรายนั้น ตามคติโบราณได้อธิบายไว้ว่าเมื่อคนเดินเข้าวัดและเดินออกไป จะมีเศษดินทรายติดฝ่าเท้าออกไป เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จึงต้องขนทรายเข้าวัดเพื่อเป็นการทดแทน

ปล่อยนก วันสงกรานต์

การปล่อยนก ปล่อยปลา

  • นับว่าเป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไป อย่างไรก็ตาม การที่จะทำบุญในรูปแบบนี้ ควรศึกษาการปล่อยสัตว์ให้ถูกสถานที่ และถูกวิธี อย่างเช่นปลาแต่ละชนิดก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่เหมือนกัน หากปล่อยไม่ถูกที่ก็อาจทำให้สัตว์ตัวนั้นตายได้

การบังสุกุลอัฐิ

  • เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มักจะทำในวันใดวันนึงของช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือทำวันเดียวกับวันที่สรงน้ำพระ โดยหากเก็บรักษาอัฐิไว้ในบ้าน ก็จะนิมนต์พระมาบังสุกุลที่บ้าน หรือใช้วิธีนำอัฐิไปรวมกันที่วัดและให้พระทำพิธี

สรงน้ำพระ วันสงกรานต์

สรงน้ำพระ

  • เชื่อว่าการสรงน้ำพระ จะช่วยชำระล้างจิตใจให้ใส่สะอาด นำสิ่งที่ไม่ดีออกไป

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันสงกรานต์

รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

  • รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา และขอพรจากผู้อาวุโส หรือผู้ที่เราเคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook