ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนมกราคม 2565 โดย หมวยไพ่ทอง

ทิศมงคล สีมงคล เวลามงคล เดือนมกราคม 2565 โดย หมวยไพ่ทอง

ก้าวเข้าสู่เดือนมกราคมอย่างเป็นทางการแล้ว วันนี้มีช่วงเวลาที่ดี ทิศมงคล และสีมงคล มาแนะนำกันนะคะ โดยหมวยได้แยกออกเป็นพิเศษในแต่ละวัน เผื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ทุกวันเลย

 

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล :  สีน้ำตาล สีเหลือง

สีกาลกิณี :  สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 .น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล :  สีน้ำตาล สีเขียว

 สีกาลกิณี :  สีฟ้า สีน้ำเงิน

 

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15 - 07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล: สีเหลือง สีขาว

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีเขียว สีแดง

 สีกาลกิณี :  สีครีม สีขาว

 

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

เวลาดี :  13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีฟ้า สีเทา

สีกาลกิณี : สีชมพู สีแดง  

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

เวลาดี :  05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเหลือง สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

เวลาดี :  07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีขาว สีเหลือง

สีกาลกิณี :  สีม่วง สีเทา

 

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีขาว สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีแดง สีส้มอิฐ

สีกาลกิณี :  สีน้ำเงิน สีฟ้าอ่อน

 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาลเข้ม

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีส้ม สีขาว

สีกาลกิณี : สีขาว สีเทา

 

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีขาว สีส้ม

สีกาลกิณี : สีแดง สีชมพู

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีเหลือง สีขาว

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีแดง

สีกาลกิณี : สีเทา สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีส้ม สีน้ำตาล

สีกาลกิณี :  สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565

เวลาดี :  15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีแดง สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีฟ้า สีน้ำเงิน

 

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีขาว สีส้ม

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีขาว สีเทา

สีกาลกิณี : สีขาว สีครีม

 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีฟ้า

สีกาลกิณี : สีชมพู สีแดง

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีเหลือง สีเขียว

สีกาลกิณี :  สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีส้ม สีขาว

สีกาลกิณี : สีม่วง สีเทา

 

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 13.15-15.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีแดง สีเหลือง

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 15.15-17.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตก

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเหลืองอ่อน สีขาว

สีกาลกิณี : สีฟ้า สีน้ำเงิน

 

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

เวลาดี : 09.15-11.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 11.15-13.00 น. และ 13.15-15.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีน้ำตาล สีขาว

 สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลาดี : 11.15-13.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 09.15-11.00 น. และ 15.15-17.00 น.

ทิศมงคล : ทิศใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีส้มอิฐ สีเทาเข้ม

สีกาลกิณี : สีครีม สีขาว

 

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 07.15-09.00 น. และ 17.15-19.00 น.

ทิศมงคล : ทิศเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตก

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีแดง

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม : 05.15-07.00 น. และ 19.15-21.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  : สีขาว สีแดง

 สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

เวลาดี : 15.15-17.00 น. และ 17.15-19.00 น.

เวลาห้าม :  03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออก

ทิศระวังภัย : ทิศใต้

สีมงคล  : สีส้ม สีเหลือง

สีกาลกิณี : สีม่วง

 

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

เวลาดี : 13.15-15.00 น. และ 19.15-21.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศระวังภัย : ทิศเหนือ

สีมงคล  : สีแดง สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีเขียว

 

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

เวลาดี : 05.15-07.00 น. และ 11.15-13.00 น.

เวลาห้าม : 23.15-01.00 น. และ 01.15-03.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  : สีเขียว สีน้ำตาล

สีกาลกิณี : สีฟ้า

 

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

เวลาดี : 07.15-09.00 น. และ 09.15-11.00 น.

เวลาห้าม : 03.15-05.00 น. และ 21.15-23.00 น.

ทิศมงคล : ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศระวังภัย : ทิศตะวันออก

สีมงคล  : สีเหลือง สีน้ำตาล

สีกาลกิณี :  สีแดง