คำทำนายวันพืชมงคลแบบต่างๆ

คำทำนายวันพืชมงคลแบบต่างๆ

คำทำนายวันพืชมงคลแบบต่างๆ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันพืชมงคลหรือพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือได้ว่าเป็นพิธีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร และในพิธีจะมี “คำทำนายในการเสี่ยงทายผ้านุ่ง” (เครื่องแต่งกายของพระยาแรกนาขวัญ) และ “คำทำนายสิ่งที่พระโคกิน” เซึ่งคำทำนายนี้ก็จะบอกความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยในปีนั้นๆ

 

คำทำนายในการเสี่ยงทายผ้านุ่ง

มีผ้าลาย 3 ผืน คือหกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ จากนั้นพระยาแรกนาจะมาหยิบ ทำให้คำทำนายก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี

  • ผ้าสี่คืบ ทำนายว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
  • ผ้าห้าคืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ดี ผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
  • ผ้าหกคืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

คำทำนายสิ่งที่พระโคเลือกกิน

จะมี “ของกิน 7 สิ่ง” ที่ตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า พระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ

  • พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
  • พระโคกินถั่วเขียวหรืองา ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • พระโคกินน้ำหรือหญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • พระโคกินเหล้า ทไนายว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook