ไฝตรงโหนกแก้มขวา

ไฝตรงโหนกแก้มขวา
S! Horoscope

สนับสนุนเนื้อหา

ทายว่า บุคคลนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวจัด มักชอบเอาเปรียบคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว อาจถูกคดีได้