คาถาเงินล้าน จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง สวดแล้วรวยได้เป็นเศรษฐี

คาถาเงินล้าน จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง สวดแล้วรวยได้เป็นเศรษฐี

คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน คาถาโชคลาภ จากเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อรวยเพื่อนำมาสวดมนต์ภาวนา เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา เสริมบุญบารมีให้แก่ชีวิตกันนะคะ 

คาถาเงินล้าน จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง สวดแล้วรวยได้เป็นเศรษฐี

 1. คาถาที่ 1 คาถาเงินล้าน ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

  (ตั้ง นะโม 3 จบ )

  นาสังสิโม
  พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
  พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
  มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
  มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
  พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
  วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
  สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
  เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
  ( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)
  คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำคาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 2. คาถาที่ 2 คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ ของ หลวงพ่อปาน

  (ตั้งนะโม 3 จบ)

  พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)
  วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
  วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

  ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ หรือเวลาใส่บาตร ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบหรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวย
  คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ ของ หลวงพ่อปานคาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ ของ หลวงพ่อปาน 

  คลิปคาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อปาน

 3. คาถาที่ 3 คาถาเงินล้าน คาถามหาลาภ ของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

  (ตั้งนะโม 3 จบ)

  สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
  เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
  สัพพะโส คุณะวิภา
  สัมปัจโต นะรุตตะโม
  มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
  ภะวันตุเม 
  คาถามหาลาภ ของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโกคาถามหาลาภ ของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก