คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง สวดทุกวัน เงินทองไหลมาเทมา

คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง สวดทุกวัน เงินทองไหลมาเทมา

คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง สวดทุกวัน เงินทองไหลมาเทมา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คาถาเงินล้าน วัดท่าซุง เป็นคาถาที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี มีความเชื่อกันว่าถ้าสวดคาถานี้เป็นประจำ จะทำให้เงินทองไหลมาเทมา....แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ Sanook Horoscope ได้เคยฝากกันไว้เสมอๆ ว่าคาถา หรือบทสวดมนต์ต่างๆ เป็นเพียงที่ยืดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เรามีสติขณะที่เราเพ่งจิตตอนที่สวดหรือท่องคาถาอยู่

ในสมัยของหลวงพ่อราชพรหมยาน วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี หรือหลวงพ่อฤๅษีลิงดำที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี เรื่องพระคาถาเงินล้านเป็นสิ่งที่แพร่หลายในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างมาก บ้างก็เล่าว่าผู้ที่นำพระคาถานี้ไปใช้ต่างก็เกิดความสำเร็จกันอย่างน่าอัศจรรย์มากมาย ซึ่งได้มีผู้แนะนำเอาไว้ว่า หากคิดที่จะนำพระคาถานี้ไปใช้ จะต้องมีการถือศีล 5 อย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปด้วย ในบางกรณี ก็มีคนพูดถึงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งงมงาย ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ แต่สำหรับผู้ที่มีความเชื่อและความศรัทธา ก็ยินดีที่จะเชื่อและปฏิบัติตาม

จากการสืบค้นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า พระคาถาเงินล้าน เป็นคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ หรือพระคาถาปัจเจกพระพุทธเจ้า มีพระคาถาอื่นๆ เข้ามาประกอบเป็นพระคาถาเงินล้านที่แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้  จุดเริ่มต้นจากครูผึ้งได้รับพระคาถาปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์จากพระธุดงค์รูปหนึ่งเมื่อตอนที่ตนมีอายุได้ประมาณ 40 ปี พระธุดงค์เดินธุดงค์มาเพียงรูปเดียว ครูผึ้งมีความเลื่อมใสมากจึงได้นิมนต์ให้พักเพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 5 วัน ครูผึ้งได้ปฏิบัติตามพระธุดงค์รูปนั้นเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้เรียนกรรมฐาน เมื่อพระธุดงค์รูปนั้นกำลังจะกลับ ท่านได้มอบพระคาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าเอาไว้ ย้ำให้สวดมนต์ด้วยพระคาถานี้แล้วจะไม่ยากจน ครูผึ้งได้นำพระคาถาดังกล่าวมามอบให้กับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เมื่อตอนที่ตนมีอายุได้ 99 ปี เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ หลวงพ่อปานจึงได้พระคาถานี้มาเผยแพร่ให้กับเหล่าศิษย์ทั้งหลาย

พระคาถาปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์

(ตั้งนะโม 3 จบ)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระยะโย
วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานี มานะ พุทธัสสะ สวาโหม 

จากนั้น หลวงพ่อราชพรหมยาน วัดท่าซุง หรือหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ลูกศิษย์หลวงพ่อปานได้เพิ่มเติมพระคาถาจนกลายมาเป็นพระคาถาเงินล้านในที่สุด ซึ่งหลวงพ่อฤๅษีลิงดำได้กล่าวเอาไว้ว่า คาถาบทต่างๆ เหล่านี้ ได้มาโดยตรงจากสมเด็จองค์ปฐม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 เป็นเวลานาน 4 ปี จึงได้ครบพระคาถาจนมีความสมบูรณ์ และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เวลา 23.58 น. สมเด็จองค์ปฐมได้ตรัสบอกอนุญาตให้เผยแพร่ได้ เพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่

คาถาเงินล้าน

(ตั้งนโม 3 จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

* (บูชากี่จบก็ได้ ตัวคาถาต้องกล่าวทั้งหมด ข้อความอธิบายในวงเล็บไม่ต้องสวด)
(พรหมา-อ่านว่า พรม-มา)
(สวาโหม-อ่านว่า สะ-หวา-โหม)

คำอธิบายคาถาเงินล้าน

หลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ(องค์ปฐม)ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอกว่า คาถาที่ได้จากกรรมฐาน เขาจะไม่บอกใคร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2527 เวลา 23.59 น. องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ

นี่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาของพระคาถาเงินล้านที่ สนุก! Horoscope นำมาฝากกัน ไม่มีบุญใดยิ่งใหญ่เท่ากับบุญที่เราตั้งใจทำและทำด้วยตัวเอง หมั่นเสริมสร้างพลังแห่งความดีเพื่อจะได้เป็นส่วนช่วยในการเสริมให้การสวดพระคาถามีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

พระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://thammapontook.blogspot.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook