พระพุทธรูป & องค์เทพประจำวันเกิดทั้ง 7 วันที่คุณควรบูชา

พระพุทธรูป & องค์เทพประจำวันเกิดทั้ง 7 วันที่คุณควรบูชา

พระพุทธรูป & องค์เทพประจำวันเกิดทั้ง 7 วันที่คุณควรบูชา
Horosociety199

สนับสนุนเนื้อหา

การกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเป็นการสักการะและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธทุกคนย่อมต้องเคยปฏิบัติหรือปฏิบัติกันอยู่เสมอ ทั้งนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตัวเองนั้นคือปางไหน เนื่องจากพระพุทธรูปมีหลายปางมากๆ นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องของเทพเจ้าประจำวันเกิดตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูหรือของชาวตะวันตกอีกด้วยนะคะ แอดมินเชื่อว่าหลังจากที่แฟนๆ ได้อ่านบทความนี้แล้ว จะได้ไปกราบไหว้สักการะบูชา อธิษฐานขอพรจากเทพเจ้าและองค์พระประจำวันเกิดกันได้อย่างถูกต้องกันค่ะ

 

คนเกิดวันจันทร์

          พระพุทธรูปประจำวันเกิด คือ ปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทร โดยปางห้ามญาติมีที่มามาจากการที่กรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะที่เป็นพระญาติฝ่ายบิดาและมารดา ซึ่งอาศัยอยู่กันคนละฝั่งของแม่น้ำโรหิณีเกิดทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง เนื่องจากแย่งน้ำเพื่อจะนำไปเพาะปลูกกันจนถึงขั้นจะยกทัพทำสงครามกันเลย พระพุทธองค์จึงเสด็จไปเจรจาห้ามทัพ ห้ามพระญาติไม่ให้ฆ่าฟันหรือทำสงครามกัน ส่วนปางห้ามสมุทรนั้นเป็นพุทธประวัติตอนที่พระองค์เสด็จไปโปรดพวกชฏิล (เป็นนักบวชที่นุ่งห่มหนังเสือและบูชาไฟ) ซึ่งตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา โดยพระองค์ได้แสดงพุทธปาฏิหารย์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ห้ามลม ห้ามพายุ ฝนฟ้า ห้ามน้ำท่วม และยังสามารถเดินจงกรมอยู่ใต้พื้นน้ำได้ด้วย ทำให้พวกชฏิลยอมบวชมาเป็นพุทธสาวก

          ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนวันจันทร์คือ พระแม่อุมาเทวี สามารถบูชาท่านโดยอัญเชิญองค์มาประทับที่บ้าน/ร้านค้าหรือไปสักการะตามศาสนสถาน เพื่อขอพรความรัก ความเมตตา อำนาจบารมีจากท่าน แต่หากเป็นทางฝั่งตะวันตกเทพประจำตัวของคุณคือ อาร์เทมิส (Aretmis) เทพแห่งดวงจันทร์นั่นเอง

 

คนเกิดวันอังคาร

          พระพุทธรูปประจำวันเกิด คือ ปางไสยาสน์หรือปางปรินิพพาน มีที่มามาจากตอนที่พระพุทธองค์ได้มีรับสั่งให้ปูอาสนะลงระหว่างต้นรังคู่หนึ่ง แล้วทรงประทับบรรทมแบบสีหไสยา และตั้งพระทัยไม่เสด็จลุกขึ้นอีก หลังจากนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการเสด็จปรินิพพานของพระองค์

          ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนวันอังคารคือ พระขันธกุมาร สามารถบูชาเพื่อขอให้มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งดั่งนักรบ และทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไป ส่วนทางฝั่งตะวันตก ตามความเชื่อของโรมัน เทพประจำตัวของคนเกิดวันอังคารคือ มาร์ส (Mars) หรือตามความเชื่อของกรีกจะเป็น แอรีส (Ares) ซึ่งเป็นเทพแห่งสงคราม

 

คนเกิดวันพุธ

          หากเกิดวันพุธกลางวันจะเป็นพระปางอุ้มบาตร ส่วนวันพุธกลางคืนจะเป็นพระปางป่าเลไลยก์ โดยพระปางอุ้มบาตรมีที่มาจากการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระพุทธเจ้าในอดีตได้เสด็จออกบิณฑบาตเพื่อโปรดมหาชน ดังนั้นพระองค์จึงออกบิณฑบาตตาม จากนั้นชาวเมืองจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นและเรียกว่าปางอุ้มบาตร

          ส่วนปางป่าเลไลยก์ มีที่มาจากการที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพี ซึ่งมีพระภิกษุมากมายและไม่สามัคคีปรองดองกัน ไม่อยู่ในพุทธโอวาท พระองค์จึงเสด็จไปจาริกอยู่ตามลำพังในป่าปาลิไลยกะ ต่อมาชาวบ้านตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไม่พบ เมื่อทราบสาเหตุแล้วจึงต่างพากันตำหนิติเตียน ไม่ทำบุญกับพระเหล่านั้น พระภิกษุเหล่านั้นจึงได้สำนึกและไปเชิญพระพุทธองค์กลับมา จากเหตุการณ์นี้พุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างพระปางนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการแตกความสามัคคีและทะเลาะวิวาทกัน

          ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนวันพุธคือ พระนารายณ์หรือพระวิษณุ สามารถบูชาเพื่อขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยและช่วยขจัดสิ่งชั่วร้าย ภัยพิบัติต่างๆ ให้หมดไป หากเป็นทางฝั่งตะวันตก ตามความเชื่อของโรมัน เทพประจำตัวของคนเกิดวันพุธคือ เทพเมอร์คิวรี่ (Mercury) และเฮอร์มีส (Hermes)

 

คนเกิดวันพฤหัสบดี

          พระพุทธรูปประจำวันเกิด คือ ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ มีความเป็นมาจากปางที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ทรงประทับและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนวันพฤหัสบดีคือ พระแม่สุรัสวดี ซึ่งเป็นเทพแห่งความรู้และภาษา สามารถบูชาเพื่อขอความเจริญก้าวหน้าในศิลปวิทยาการหรืออาชีพการงานได้เลย หากเป็นทางฝั่งตะวันตก ตามความเชื่อของโรมัน เทพประจำตัวของคนเกิดวันนี้คือ เทพจูปิเตอร์ (Jupiter) หรือตามความเชื่อของกรีก จะเป็นซุส (Zeus)

 

คนเกิดวันศุกร์

          พระพุทธรูปประจำวันเกิด คือ ปางรำพึง ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายในต้นไทร ได้ทรงรำพึงพิจารณาถึงธรรมที่ทรงตรัสรู้ว่ามีความละเอียดลึกซึ้ง ยากเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจตามได้ จึงเกิดความท้อพระทัยคิดที่จะไม่สั่งสอนชาวโลกแล้ว แต่สุดท้ายก็ได้ทรงคิดพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ว่าในโลกใบนี้ยังคงมีบุคคลที่มีกิเลสเบาบางที่จะยังสามารถพอฟังธรรมได้อยู่ จึงเป็นที่มาของปางรำพึง

          ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนวันศุกร์คือ พระแม่ลักษมี เทพแห่งความรัก ความดีงาม และความมั่งคั่ง ร่ำรวย สามารถบูชาขอความสำเร็จในด้านธุรกิจ การงาน การเงิน และขอความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตได้เลย ส่วนทางฝั่งตะวันตก ตามความเชื่อของโรมัน เทพประจำตัวของคนเกิดวันนี้คือ เทพวีนัส (Venus) หรือตามความเชื่อของกรีกคือ แอโฟรไดท์ (Aprhodite)

 

คนเกิดวันเสาร์

          พระพุทธรูปประจำวันเกิดคือ ปางนาคปรก มีความเป็นมาจากที่พระพุทธองค์ทรงไปประทับใต้ต้นจิก ขณะนั้นฝนตกลงมาไม่หยุด ได้มีพญานาคตนหนึ่งชื่อ “มุจลินท์นาคราช” ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้ฝนตกต้องโดนพระวรกาย ทั้งยังป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ อีกด้วย เมื่อฝนหยุดตก จึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ จึงเป็นที่มาของปางนาคปรก

          ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนวันเสาร์คือ พระพิฆเนศ (โดยเฉพาะปางพระสิทธิ คณปติ) ผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งความรู้ ความสำเร็จ และยังช่วยขจัดทุกข์ภัย อุปสรรคต่างๆ ให้กับผู้ที่กราบไหว้สักการะบูชา หากเป็นทางฝั่งตะวันตก ตามความเชื่อของโรมัน เทพประจำตัวของคนเกิดวันนี้คือ เทพแซทเทิร์น (Saturn) และโครนัส (Cronus)

 

คนเกิดวันอาทิตย์

          พระพุทธรูปประจำวันเกิดคือ ปางถวายเนตร มีความเป็นมาจากตอนที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข (สุขอันเกิดจากความสงบ) อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นได้เสด็จไปประทับยืน ณ กลางแจ้งทางทิศอีสาน และทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเลยตลอดระยะเวลา 7 วัน จึงนับว่าเป็นสถานที่ที่เป็นนิมิตมหามงคล จากนั้นสถานที่แห่งนี้จึงได้นามว่า "อนิมิสเจดีย์" มาจนถึงปัจจุบัน และพุทธศาสนิกชนจึงได้สร้างพระปางนี้ขึ้นและเรียกว่าปางถวายเนตร

          ส่วนเทพประจำวันเกิดของคนวันอาทิตย์คือ พระศิวะหรือพระอิศวร สามารถบูชาเพื่อขอชื่อเสียง เกียรติยศ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากท่านได้เลย หากเป็นทางฝั่งตะวันตก ตามความเชื่อของกรีก เทพประจำตัวของคนเกิดวันนี้คือ อะพอลโล (Apollo)