ผลการพยากรณ์ดวงสมพงศ์ของชาว ราศีกันย์ กับ ราศีตุลย์ โดยอาจารย์ธนกร

ผลการพยากรณ์ดวงสมพงศ์ของชาว ราศีกันย์ กับ ราศีตุลย์ โดยอาจารย์ธนกร

ชาวราศีกันย์ (ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. ถึง 21 ก.ย.)

ชาวราศีกันย์เป็นคนที่ช่างสังเกต ทำอะไรก็ต้องมีการวางแผนพินิจพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นที่ที่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชอบให้เอาใจใส่ดูแลชอบคำชมคำเยินยอ มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึก บางครั้งก็ระมัดระวังจนมากเกินไปจนทำให้เสียโอกาสดีๆก็เป็นไปได้ เป็นคนมีพรสวรรค์ทางด้านงานประดิษฐ์ ชอบช่วยเหลือเพื่อนและครอบครัวในยามลำบากบางครั้งก็ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นจนตนเองต้องลำบากเสียเอง

 

ชาวราศีตุลย์ (ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. ถึง 21 ต.ค.)

ชาวราศีตุลย์จะเป็นคนที่มีน้ำใจมีลักษณะการเป็นผู้ให้ชอบเหลือสังคมหรือมิตรสหาย เหมาะจะทำงานสังคมสงเคราะห์ อาชีพนักขาย นายหน้า นิสัยใจดีเป็นคนเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ สุภาพ มีจินตนาการกว้างไกล ชอบงาน  ประดิษฐ์งานศิลปะต่างๆงานด้านความบันเทิงงานด้านการแสดง เป็นคนดื้อเงียบเจ้าอารมณ์บ้างเล็กน้อยเป็นคนรักเพื่อน  แต่ก็ไม่ชอบความวุ่นวายกับผู้คนมากมายเกินไป รักความยุติธรรม มีเสน่ห์มาก  อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายมี ความฉลาดชอบการประนีประนอม ชอบเจรจาต่อรอง เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับมีความโรแมนติกในตนเอง

 

การผูกดวงสมพงศ์ระหว่างชาวราศีกันย์กับชาวราศีราศีตุลย์

ความสมพงศ์ของดวงชะตาของคู่รักชาวราศีกันย์และชาวราศีตุลย์ทั้งสองราศีนี้หากมีการปรับตัวปรับทัศนคติที่ดีเข้าหากันก็จะมีความรักที่หวานชื่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างมั่นคง  ในเรื่องการคบหากันเรื่องของนิสัยส่วนตัวคู่รักชาวราศีกันย์เป็นคนที่มีแบบแผนและเป้าหมายในการดำเนินชีวิตสำหรับชาวราศีตุลย์ในการดำเนินชีวิตก็จะมีคติหรือมีปรัชญาชีวิตก็คือความรักคือการให้ การทุ่มเทด้านความรักที่มีต่อกันให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงต่อกันในการแบ่งเวลาให้กันแบบชัดเจนและให้ความสำคัญในการแสดงออกด้านความรักที่ดีต่อกันแบบเสมอต้นเสมอปลายก็จะช่วยให้มีความรักที่มีความสุขและมั่นคงต่อกันได้  สถานที่ท่องเที่ยวที่ควรกันชวนกันไปท่องเที่ยวในวันหยุดก็คือ  อุทยานแห่งชาติ  สวนสัตว์เปิด  โรงละคร ชมภาพยนตร์   อัญมณีที่ควรมอบให้กันเพื่อช่วยเสริมในด้านความรักความสัมพันธ์ก็คือ พลอยสีแดง บ้านหรือเรือนหอที่จะเลือกซื้อไว้ใช้อาศัยอยู่ร่วมกันควรเป็นบ้านแบบสไตล์ลอฟท์