กระทรวงมหาดไทยแจก "แบบบ้านสานฝันฯ" 14 แบบฟรี ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้าน
คำที่ถูกค้นบ่อย
  Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
  //s.isanook.com/hm/0/ud/1/9997/bb.jpgกระทรวงมหาดไทยแจก "แบบบ้านสานฝันฯ" 14 แบบฟรี ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้าน

  กระทรวงมหาดไทยแจก "แบบบ้านสานฝันฯ" 14 แบบฟรี ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้าน

  2016-06-20T20:11:00+07:00
  แชร์เรื่องนี้

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ “โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2559” ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข” โดยจัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนผ่าน 16 กิจกรรมสำคัญ และ 1 ใน 16 กิจกรรมของขวัญปีใหม่ คือ โครงการ “แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข” ซึ่งดำเนินการ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแบบบ้านไว้สำหรับอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

  โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแบบบ้านสานฝันฯ ซึ่งเป็นแบบบ้านฟรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 รูปแบบ ประกอบด้วย

  1. แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย จำนวน 10 รูปแบบ เป็นแบบบ้านที่มีขนาดพื้นที่ขนาดตั้งแต่ 70 – 224 ตารางเมตร และมีประมาณราคาการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 972,000 บาทขึ้นไป – 2.1ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปลูกสร้างได้ตามความต้องการ

  2. แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว จำนวน 2 รูปแบบ เป็นแบบบ้านที่ถูกออกแบบตามหลักวิชาการเพื่อเสริมความแข็งแรง โดยมีการนำรูปแบบนวัตกรรมด้านการออกแบบ­มาใช้เพื่อรองรับกับภัยธรรมชาติ เหมาะสำหรับการก่อสร้างในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เฝ้าระวัง มีให้เลือกทั้งแบบบ้าน 1 ชั้น และแบบบ้าน 2 ชั้น ประมาณราคาการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ 1.7 – 2 ล้านบาท

  3. แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ จำนวน 2 รูปแบบ เป็นแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่มุ่งเน้นเรื่องความสะดวก ปลอดภัยตามหลัก Universal Design ประมาณราคาการก่อสร้างตั้งแต่ 1.2 – 1.3 ล้านบาท

  และขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิมพ์หนังสือแบบบ้านสานฝันฯ พร้อมซีดี จำนวน 10,000 แผ่น พร้อมจัดส่งให้ทุกจังหวัดไว้สำหรับบริการประชาชนที่ประสงค์จะขอรับแบบบ้านดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชาชนสามารถนำแบบบ้านดังกล่าวไปประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการได้ตามระเบียบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับรองแบบให้กับสถาปนิกและวิศวกร โดยประชาชนที่สนใจสามารถขอรับแบบบ้านเพื่อประชาชนฯ ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่กองคลังกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

  สำหรับในส่วนภูมิภาคขอรับได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ทุกแห่ง และยังได้เปิด “คลินิกบ้าน” ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับ  การก่อสร้างบ้านให้บริการประชาชนเพิ่มเติมอีกด้วย

  แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย

  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 1/2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
  ขนาด  70 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,020,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 972,000 บาท  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 2/3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด  120 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,460,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,381,000 บาท

  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 3/3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด  156 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,668,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,588,000 บาท

  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 4/3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  ขนาด  180 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,910,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,824,000 บาท  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 5/4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  ขนาด  224 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 2,009,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,899,000 บาท  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 6/2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
  ขนาด  70 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,102,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,227,000 บาท  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7/3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด  120 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,528,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,459,000 บาท  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 8/3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด 156 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,703,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,622,000 บาท  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 9/3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  ขนาด 180 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 2,001,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,872,000 บาท  บ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 10/4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
  ขนาด 224 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 2,145,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 2,035,000 บาท

  แบบบ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว  บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว 1/3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด 120 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,732,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 1,761,000 บาท  บ้านต้านภัยพิบัติแผ่นดินไหว 2/3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด 158 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 2,155,000 บาท
  ราคาแบบฐานรากแผ่ 2,036,000 บาท

  แบบบ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ  บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 1/2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด 80 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,242,000 บาท  บ้านห่วงใยไทยประชาสุขใจ 2/2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
  ขนาด 90 ตรม.
  ราคาแบบฐานรากเสาเข็ม 1,324,000 บาท

  ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก http://www.thaigov.go.th

  อัลบั้มภาพ 14 ภาพ

  อัลบั้มภาพ 14 ภาพ ของ กระทรวงมหาดไทยแจก "แบบบ้านสานฝันฯ" 14 แบบฟรี ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้าน