รวมไว้ให้ตรงนี้ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพที่คนนิยมบูชาไว้ในบ้าน

รวมไว้ให้ตรงนี้ พระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพที่คนนิยมบูชาไว้ในบ้าน

สำหรับพุทธศาสนิกชน หิ้งพระ ห้องพระ แท่นบูชาในบ้าน ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หรูหราหรือดีไซน์แบบทั่วไป ถึงอย่างไรก็ย่อมมีพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ไว้บูชาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ ว่าแต่โดยทั่วไปแล้วพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมากมาย แต่พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดบ้างที่ได้รับความนิยมนำไปบูชาไว้ที่บ้านบ้าง

พระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร

พระพุทธคุณ
ทำมาค้าขาย เมตตามหานิยม

เครื่องบูชา

ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า แต่สำหรับใครที่อยากบนนิยมใช้ไข่ต้ม และธูป 3 ดอก

บทสวด

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัจจะพุทธา นะมามิหัง

พระพุทธชินราช

พระพุทธคุณ
ปกปักรักษา แคล้วคลาดปลอดภัย

เครื่องบูชา

ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า ธูป 5 ดอก

คาถาบูชา

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง สิริธัมมะติปิ ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม

พระสีวลี

พระพุทธคุณ

โชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง

เครื่องบูชา

ดอกบัว พวงมาลัย น้ำเปล่า น้ำผึ้ง ผลไม้สด ธูป 3 ดอก

คาถาบูชา

สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ

พระพุทธรูปหลวงปู่ทวด

พระพุทธคุณ

แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม

เครื่องบูชา

ดอกมะลิ พวงมาลัย น้ำเปล่า ธูป 9 ดอก

คาถาบูชา

นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

พระพิฆเนศ

เป็นเทพแห่งความสำเร็จด้านการศึกษา การมีปัญญา ความรู้ รวมไปถึงหน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ

เครื่องบูชา

ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า ธูปหรือกำยาน นมสด ผลไม้ประเภทกล้วย อ้อย ธัญพืช

คาถาบูชา

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

บางคนจะเรียกว่า "เสด็จพ่อร.5" ส่งผลในเรื่องความเจริญ มีความก้าวหน้าในการงาน

เครื่องบูชา

ดอกกุหลาบสีชมพู หมากพลู บุหรี่ (ซิกการ์) สุรา บรั่นดี หรือไวน์

คาถาบูชา

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 ครั้ง)

เจ้าแม่กวนอิม

สำหับองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้นเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันภัยพิบัติ ส่งเสริมโชคลาภ เงินทองให้ไหลมาเทมา

เครื่องบูชา

ดอกบัว พวงมาลัย ชาจีน ผลไม้ ธูป 5 ดอก

คาถาบูชา

นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

พระสังกัจจายน์

เชื่อกันว่าให้โชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ สติปัญญา ความงามและความมีเสน่ห์ เมตตามหานิยม

เครื่องบูชา

ดอกบัว 7 ดอก พวงมาลัย ชาจีน ผลไม้ ธูป 3 ดอก

คาถาบูชา

กัจจานะ จะ มหาเถโร พุธโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะ สุภา สิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง นะ มามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะ มามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

พระประจำวันเกิด

วันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

บทสวด วันละ 15 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

วันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์

บทสวด วันละ 8 จบ

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันพุธ (กลางวัน) พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

บทสวด วันละ 17 จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

วันพุธ (กลางคืน) พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์

บทสวด วันละ 12 จบ

ยัสสานุภาเวนะ ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้

บทสวดวันละ 19 จบ

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

วันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง

บทสวด วันละ 21 จบ

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

วันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก

บทสวดวันละ 10 จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

วันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

บทสวด วันละ 6 จบ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา