เปิดจองแล้ว คอนโดข้าราชการย่านสุขุมวิท และอีก 11 ที่ เริ่มต้นราคาไม่เกิน 1 ล้าน

เปิดจองแล้ว คอนโดข้าราชการย่านสุขุมวิท และอีก 11 ที่ เริ่มต้นราคาไม่เกิน 1 ล้าน

กรมธนารักษ์เปิดจองคอนโดข้าราชการจากที่ราชพัสดุโดยเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สำหรับรายละเอียดมีดังนี้คือ เป็นคอนโดข้าราชการ กทม. ย่านสุขุมวิท ราคาเริ่มต้น 999,999 บาท สูง 28 ชั้น 650 ห้อง ขนาดพื้นที่ประมาณ 34 ตารางเมตรต่อห้อง กำหนดราคา 3 ระดับตามความสูงของอาคาร ดังนี้

-ชั้น 4-6 (3 ชั้น) 78 ห้อง ราคา 999,999 บาท/ห้อง
-ชั้น 7-15 (9 ชั้น) 234 ห้อง ราคา 1,250,000 บาท/ห้อง
-ชั้น 16-28 (13 ชั้น) 338 ห้อง ราคา 1,499,999 บาท/ห้อง

นอกจากนี้ยังมีอีก 11 ที่ในต่างจังหวัด ประกอบด้วยเชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรีเป็นที่พักสูง 7 ชั้นมี 76 ห้อง ขนาด 40 ตรม./ห้อง ราคา 999,999 บาท/ห้อง

เงื่อนไขผู้รับสิทธิ์คอนโดข้าราชการ

-เป็นข้าราชการทั่วไป หรือข้าราชการบำนาญ

-สามารถจองข้ามเขต หรือภูมิลำเนาได้ (แต่ในการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ก่อน และลำดับถัดไปจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ไม่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ)

-ผู้จองสามารถเลือกจองได้เพียง 1 ห้อง เท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการ พลเรือนสามัญ

สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คอนโดข้าราชการ มีอะไรบ้าง?

-ได้รับกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัย ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี

-กรมธนารักษ์ผ่อนปรับอัตราค่าเช่า 25% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ

-ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า

-สามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปเบิกตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-สามารถนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตามระเบียบ

โดยกรมธนารักษ์เปิดจองตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2564 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ และจองสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th