แนวทาง "ตักบาตร" อย่างไรให้ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด -19

แนวทาง "ตักบาตร" อย่างไรให้ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด -19
S! Home

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันมาฆบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทำกิจกรรมสืบทอดกันมาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสิ่งหนึ่งก็คือ "การตักบาตร" แต่เนื่องจากช่วงเวลานี้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากจึงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

กรมอนามัยได้โพสต์อินโฟกราฟิกแนะนำแนวทางการตักบาตรอย่างปลอดภัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีคำแนะนำดังนี้

ตักบาตรอยู่ที่บ้าน

  • หากมีอาการไอ จาม เป็นหวัด มีไข้ งดกิจกรรม งดใส่บาตร
  • เตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด จัดให้เป็นชุด
  • ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังใส่บาตร

หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน

  • เตรียมแอลกอฮอล์เจล และสวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
  • ไม่เข้าไปสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
  • ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนและหลังใส่บาตร
  • สแกน "ไทยชนะ" ทั้งเข้าและออกทุกสถานที่