เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะในญี่ปุ่น…ที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะในญี่ปุ่น…ที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะ
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

ในช่วงการประกาศภาวะฉุกเฉินขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ออกจากบ้านไปในที่ชุมชนหากไม่จำเป็น ในช่วงการปิดที่ยาวนานการอยู่บ้านแคบๆ ตลอดเวลานั้นเพิ่มความเครียดให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้ เช่นเดียวกับคนญี่ปุ่นจำนวนมาก ผู้เขียนและครอบครัวออกกำลังกายโดยใช้การเดินเลี่ยงผู้คนไปตามสวนสาธารณะต่างๆ และได้ความรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะที่จะมาเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะในญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่นมีสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน โดยสวนสาธารณะส่วนใหญ่มีเครื่องเล่นให้เด็กๆ ได้เล่นและออกกำลังกาย บางที่ก็จัดเป็นระบบนิเวศน์วิทยาให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆ บางที่มีป้ายติดชื่อต้นไม้หลากหลายเพื่อเพิ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยสวนสาธารณะขนาดใหญ่มักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล ส่วนสวนสาธารณะขนาดเล็กจะมีเวรทำความสะอาดจากคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สวนสาธารณะเล็กๆ หลายแห่งในโตเกียวได้รับบริจาคจากเจ้าของที่ไม่ต้องการแบกภาระจ่ายภาษีที่ดินที่แพงมาก การบริจาคที่ดินให้แก่รัฐเพื่อเป็นพื้นที่สวนสาธารณะจึงเป็นทางเลือกที่ดี

เด็กๆ จับแมลงในสวนสาธารณะ

ห้องน้ำสะอาดในสวนสาธารณะ

เกือบทุกสวนสาธารณะจะมีห้องน้ำสะอาดที่เจ้าหน้าที่หรือคนในเขตชุมชนคอยดูแลทำความสะอาด ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ไปสวนสาธารณะเพียงอย่างเดียว แต่มีไว้เพื่อให้คนที่ผ่านไปมาได้ใช้บริการปลดปล่อยทุกข์ด้วย ในโตเกียวห้องน้ำสาธารณะในสวนสาธารณะหลายที่จะมีรูปแบบเก๋ๆ น่ารัก น่าเข้าไปใช้

ห้องน้ำขนาดเล็กเก๋ๆ ในสวนสาธารณะ

สวนสาธารณะที่กลายเป็นที่พักฉุกเฉินในยามเกิดแผ่นดินไหว

สวนสาธารณะหลายแห่งมีที่เก็บอุปกรณ์สำคัญในยามแผ่นดินไหว และสิ่งที่สามารถดัดแปลงมาใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวได้ เช่น มีบ่อน้ำบาดาลสำหรับสูบน้ำขึ้นมาใช้ เก้าอี้ที่ใช้นั่งในยามปกติที่นำมาใช้เป็นเตาปรุงอาหารในยามเกิดแผ่นดินไหวได้ มีที่ล้างทำความสะอาดเมื่อต้องทำอาหาร  มีเสาไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ และมีท่อน้ำสำหรับใช้เป็นส้วมชั่วคราว เพียงเปิดฝาท่อน้ำออกก็ขับถ่ายได้เลย เป็นต้น

ที่นั่งในยามปกติที่จะถูกเปลี่ยนเป็นเตาทำอาหารในยามแผ่นดินไหว

ท่อน้ำที่สามารถขับถ่ายลงไปในท่อได้เลยในยามเกิดแผ่นดินไหว

ที่ปั๊มน้ำบาดาล

ก๊อกน้ำ

อ่างสำหรับล้างมือในยามปกติ

ญี่ปุ่นมีสวนสาธารณะมากมายเพื่อให้คนใช้ประโยชน์มากกว่าใช้เป็นที่ถ่ายมูลหมาหรือแมว ในฤดูกาลที่เปลี่ยนไปสวนสาธารณะเป็นสถานที่คลายเครียดได้ดีด้วยการไปนั่งรับประทานข้าวเที่ยงพร้อมกับชมดอกไม้ใบไม้ นอกจากประโยชน์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่เล่นของเด็กแล้ว สวนสาธารณะในญี่ปุ่นก็มีไว้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในยามเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงค่ะ