ทำความเข้าใจค่า Ft คืออะไร เกี่ยวกับค่าไฟอย่างไร

ทำความเข้าใจค่า Ft คืออะไร เกี่ยวกับค่าไฟอย่างไร
DDproperty

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า Ft (เอฟที) ปรับขึ้น ค่าไฟก็จะขยับขึ้น และเมื่อไหร่ที่ ค่า Ft ปรับลด ค่าไฟก็จะขยับลดลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเราด้วยเช่นกัน

ลองมาทำความรู้จักกับค่า Ft ว่าคืออะไร และมีผลต่อค่าไฟที่เราเสียไปในแต่ละเดือนอย่างไร พร้อมอัปเดตมาตรการตรึงค่า Ft ของภาครัฐเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ที่นี่

ค่า Ft คืออะไร

การคิดค่าไฟจะประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วน ซึ่งค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ค่าไฟฟ้าฐาน 

ค่าการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะคิดจากต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า โดยวิธีการคำนวณก็จะแบ่งตามประเภทผู้ใช้งาน ได้แก่

ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ประเภทที่ 7 กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร

ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว

ทั้งนี้ ในแต่ละประเภท ก็จะแบ่งหน่วยการคิดค่าไฟฟ้าแยกย่อยตามแต่ละหน่วยที่แบ่งการคิดต้นทุนไว้

2. ค่า Ft

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ค่า Ft ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และค่าใช้จ่ายตามนโยบายภาครัฐ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับที่กำหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน โดยค่า Ft มีการปรับปรุงทุก ๆ 4 เดือน

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

นอกจากค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft แล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) รวมกับค่าไฟฟ้าฐาน และค่า Ft ด้วย

อัปเดตค่า Ft ล่าสุด

ค่า Ft จะมีการประกาศปรับปรุงทุก ๆ 4 เดือน ตามแต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในช่วงเวลานั้น และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีการประกาศให้ประชาชนรับทราบ แต่ล่าสุดเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า Ft สำหรับการเรียกเก็บเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย ต่อไปอีก 4 เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2563

หมายเหตุ: จะเห็นว่า ตัวเลข Ft เป็นค่าติดลบ ถ้าสรุปให้เข้าใจแบบง่าย ๆ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ ค่า Ft ซึ่งเป็นตัวเลขติดลบกลายเป็นตัวเลขที่น้อยลง ก็หมายถึง ตัวที่จะนำไปหักกับค่าไฟฐานลดลง ก็อาจจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น

เช็กมาตรการช่วยเหลือจากกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. การคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก โดยเงินประกันตั้งแต่ 300-6,000 บาทต่อมิเตอร์ และจะทยอยคืนตั้งแต่รอบบิลสิ้นเดือนมีนาคม 2563

2. การขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 รอบบิล ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 สามารถขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าได้ 6 เดือน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย, กิจการขนาดเล็ก และกลุ่มโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยว

4. กระทรวงพลังงานจะนำเงินเบื้องต้นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในวงเงินราว 4 พันล้านบาท และจะรวมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น เพื่อนำเงินดังกล่าวมากระตุ้นการใช้จ่ายด้วยการเร่งสร้างงาน เช่น การขุดบ่อบาดาล รอกคลอง ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่า Ft ยังมีโอกาสปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง และมีผลทำให้ค่าไฟขึ้นได้อีก ดังนั้น จึงควรหาวิธีประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อลดทั้งค่าไฟฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก และค่า Ft ที่ผันผวนตามค่าไฟฐานด้วย