เปิดตัว 67 แบรนด์ไทยไฟแรงโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 ยกระดับสินค้าไทยสู่การค้าระดับโลก

เปิดตัว 67 แบรนด์ไทยไฟแรงโครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019  ยกระดับสินค้าไทยสู่การค้าระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัว 67 แบรนด์ไทยไฟแรงที่ผ่านการคัดเลือกสู่โครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 เพื่อเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ยกระดับแบรนด์สินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟสไตล์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ณ งาน STYLE Bangkok April 2019 สุดยอดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งเอเชีย ที่ฮอลล์ EH101 คูหา Designers’ Room & Talent Thai ไบเทค บางนา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “โครงการ Designers’ Room & Talent Thai ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับสากล โดยโครงการได้แบ่งนักออกแบบออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers’ Room ซึ่งนับตั้งแต่ดำเนินโครงการมาก ได้มีนักออกแบบเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 แบรนด์ ทั้งได้สร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักออกแบบของไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสามารถก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ เกิดการพัฒนารวมทั้งสร้างมูลค่าสินค้าขยายมูลค่าการส่งออกและส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการออกแบบของไทยในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งผลักดันส่งเสริมนักออกแบบให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ทางโครงการ Designers’ Room & Talent Thai ประจำปี 2019 ได้เปิดรับสมัครนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการฯไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 160  แบรนด์ โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบที่อยู่ในต่างจังหวัด ที่มีสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นไม่เหมือนใคร และได้คัดเลือกนักออกแบบให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 67 แบรนด์ โดยจะที่ทางโครงการจะสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับนักออกแบบที่มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักออกแบบทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์ การสรรหาวัตถุดิบ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงความรู้ในเชิงธุรกิจการตลาด อีกทั้งช่วยขยายเครือข่ายด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรวมไปถึงการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจากต่างประเทศ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งโครงการ โดย 67 แบรนด์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการได้แบ่งออกเป็นดังนี้

กลุ่มสินค้าแฟชั่น Designers’ Room มีจำนวน 35 แบรนด์

แบรนด์เครื่องประดับ ได้แก่ CHEY , 247 Studio, Anisachen, Apisek studio, Arty&Fern, Erasakon , Fulame ', INTHAI, itti bitti jewelry, MARON, PLAY, PONK SMiTHi, PORANA, Prem Jewelry, Silom, Stories of Silver & Silk, VASA JEWELRY, YOLWAREE

แบรนด์เสื้อผ้า ได้แก่ HORSELEGMARKING , JUNO JANSSEN , Kanz by Thaitor , KRAM-HUG , LONGGOY, MUSLEENA , QOYA , Renim Project , SAAMU , SEASONGCALM BANGKOK

แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ japfac , Mamawell , Takorn Textile Studio , YAKAWVAN

แบรนด์รองเท้า ได้แก่ OYSTER FOOTWEAR , PIPATCHARA

แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ Slowstitch Studio

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ Talent Thai มีจำนวน 32 แบรนด์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่ม NOW คือแบรนด์ที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ของตนเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี รวมทั้งสิ้น 17 แบรนด์ ได้แก่

แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ CHAR CO-, coco sui, coolmax, fabuless, HANDLEwithClay, Live Life Detail, Neighbor Craft, P.A.D Banana Leaf Product, SarnSard

-  แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ EMERGE , HUGELY , SOCOON

-  แบรนด์เสื้อผ้า ได้แก่ HUH.WHATODOYOUSAY , Sue

-  แบรนด์เครื่องหนัง ได้แก่ Mr. & Mrs. Sniff

-  แบรนด์บริการด้านออกแบบ ได้แก่ PolyGami/MOHOSTUDIO

 -แบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ได้แก่ SHER REPUBLIC

2.กลุ่ม NEXT  คือแบรนด์ที่ดำเนินกิจการภายใต้ แบรนด์ของตนเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี รวมทั้งสิ้น  15 แบรนด์

-  แบรนด์ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ BARKETEK , LAMUNLAMAI , LEAST STUDIO , LUKYANG , Maison Craft, moreover , Muuds , NUAYNARD , Nympheart , PARA , PATAPiAN , PICA

-  แบรนด์สัตว์เลี้ยง ได้แก่ KAFBO

-แบรนด์กระเป๋า ได้แก่ MAT ARCHER

-แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ MONOW

ทั้งนี้นักออกแบบทุกแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 นอกจากจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อการออกแบบและต่อยอดธุรกิจแล้ว ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ อาทิ STYLE Bangkok, Bangkok Gems and Jewelry Fair, Pop up Store ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, Maison & Objet, Milan Design Week และ Vienna Fashion Week เป็นต้น

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ Designers’ Room & Talent Thai  2019 ได้ทาง Facebook : Talent Thai & Designers' Room