"น้อม" แท่นรองชงกาแฟ ได้รับรางวัล DEmark Award 2018

"น้อม" แท่นรองชงกาแฟ ได้รับรางวัล DEmark Award 2018

ผลงานการออกแบบแท่นรองสำหรับชงกาแฟ ในชื่อ "น้อม" ของดีไซน์เนอร์และนักบริหารจาก  MADE HERE ON EARTH ได้รับรางวัล DEmark Award 2018 จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ในสาขากลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 11

ผลงานจากดีไซน์เนอร์และนักบริหารของ MADE HERE ON EARTH หรือ MHOE (โม) คุณเอฟ – วิทิต ชัยสัมฤทธิ์โชค ได้รับรางวัล DEmark Award 2018 จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในสาขากลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items/ Household Items) เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์โดดเด่นในความเป็นไทยและร่วมสมัยในระดับสากล

“จุดเริ่มต้นของการดีไซน์ น้อม คือการที่ผมอยากจะออกแบบแท่นรองกาแฟสำหรับร้านกาแฟสติ แฮนด์ คราฟ์ คอฟฟี่ ซึ่งอยู่ด้านหลังของเวิร์คกิ้งสเปซ  MADE HERE ON EARTH (MHOE) หรือ โม โดยออกแบบแท่นรองสำหรับชงกาแฟให้มีความเฉพาะตัวโดยใช้ไม้เป็นองค์ประกอบหลักเป็นไอเดียน่าสนใจ นั่นจึงเป็นที่มาของการดีไซน์ผลงาน "น้อม" ออกมา โดยผมได้เน้นถึงรูปทรง และความโปร่งเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยให้มีพื้นที่ว่างพอที่จะสอดภาชนะรองรับหยดกาแฟ ทั้งยังมีระดับความสูงได้อย่างพอเหมาะกับการดริปกาแฟในแต่ละครั้ง โดยไม่ลืมที่จะใส่ความเป็นไทยร่วมสมัยผ่านลวดลายของเนื้อไม้เพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน "น้อม" นอกจากนี้ผมยังมองว่าผลงาน ‘น้อม’ ที่ออกแบบด้วยไม้ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์จากไม้ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”  

สำหรับผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์งานไม้ สามารถเรียนรู้และผลิตชิ้นงานได้ที่ MADE HERE ON EARTH ที่นอกจากจะได้ลงมือทำผลงานด้วยตัวเองแล้ว ยังจะได้ต่อยอดไอเดียผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากพนักงานที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะอีกด้วย