DIY บอร์ดปูผนังสังเคราะห์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ

DIY บอร์ดปูผนังสังเคราะห์ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ

หากต้องการเปลี่ยนความจำเจของบ้านนั้นมีวิธีที่หลากหลาย การเปลี่ยนสไตล์ผนังก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่่งการติดบอร์ดปูผนังสังเคราะห์นั้นเราก็สามารถ DIY ได้ด้วยตัวเอง แถมยังเลือกสร้างสรรค์สไตล์ใหม่ๆ เพิ่มเข้าไป เปลี่ยนให้ห้องธรรมดากลายเป็นห้องหลากสไตล์ได้ทันที ซึ่งวิธีการ DIY บอร์ดปูผนังสังเคราะห์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ทำการวัดผนังห้องในส่วนที่ต้องการจะติดตั้งแผ่น PVC 3D โดยให้เผื่อสินค้าไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และการตัดแผ่น PVC 3D โดยต้องแน่ใจว่าผนังปูนสะอาด เรียบในระนาบเดียวกัน และไม่ชำรุด

2.ออกแบบลายที่ต้องการก่อนลงมือติด เพราะแผ่น PVC 3D 1 แผ่น ให้ลวดลายได้หลากหลาย

3.ใช้ดินสอตีเส้นตามขนาดของ แผ่น PVC 3D เพื่อออกแบบงานติดตั้ง

4.พลิกด้านหลังของแผ่น PVC 3D แล้วใช้ปืนยิงกาวพลังยึดสูงทุกๆ 2 นิ้ว ให้ทั่วแผ่น

5.วางแผ่น PVC 3D ตามช่องที่วาดไว้ ทีละแผ่นโดยเริ่มจากริมด้านใน ด้านหนึ่ง แล้วใช้มือกดลงไปให้ทั่วแผ่น

6.เช็ดทำความสะอาดกาวที่เลอะออกมาตามขอบด้านข้างของแผ่น PVC 3D

7.ในการติดตั้งชิ้นส่วนที่เล็ก ให้วัดขนาดและใช้ดินสอวาดด้านหลังแผ่นอย่างระมัดระวัง แล้วใช้คัทเตอร์หรือมีดตัดตามรอยที่ขีดไว้

8.ใช้กระดาษทรายเบอร์ 220 ขัดบริเวณที่ตัดแต่งให้เรียบ แล้วทำการติดตามขั้นตอนข้างต้น

9.เพื่อความสวยงาม ควรใช้หมั่นโป๊ว (Wall Putty) ทาตามรอยต่อของแผ่นผนัง3D แล้วใช้เกรียงปาดให้เรียบ

10.รอจนแห้งแล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 220 ขัดรอยหมั่นโป๊ว (Wall Putty) ที่แห้งออก โดยระวังอย่าให้กระดาษทรายโดนพื้นผิวของแผ่นผนัง3D

11.เพื่อความสวยงามสามารถทาสีได้ตามความชอบ โดยลงสีรองพื้น (Primer) ก่อน  ทั้งนี้ก่อนลงสีต้องแน่ใจว่าแผ่น PVC 3D แห้งสนิท โดยสามารถทาหรือพ่นสีทับ 1 ถึง 2 ครั้งตามความต้องการ