“ลี-อายุ จือปา” หนุ่มอาข่าปรับที่ดินเชียงใหม่ 5 ไร่ เป็นร้านกาแฟ โรงคั่วเพื่อสังคม

“ลี-อายุ จือปา” หนุ่มอาข่าปรับที่ดินเชียงใหม่ 5 ไร่ เป็นร้านกาแฟ โรงคั่วเพื่อสังคม

จะคอกาแฟหรือไม่ใช่คอกาแฟคงเคยได้ยินชื่อกาแฟอาข่า อ่ามา ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจดีต่อสังคมของหนุ่มอาข่าลี-อายุ จือปา บ้าง จริงๆ แบรนด์อาข่า อ่ามาโด่งดังมานับตั้งแต่เปิดร้านในตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่นั้นจนวันนี้ 9 ปีผ่านไป ชื่อเสียง คุณภาพกาแฟอาข่า อ่ามาไม่ได้ถูกพูดถึงแค่คนไทย แต่ยังดังไกลไปเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

วันนี้ที่อำเภอแม่ริมลี-อายุ จือปาที่เราจะขอเรียกเขาสั้นๆ ว่าคุณลีคิดการใหญ่ซื้อที่ดิน 5 ไร่ ตั้งแต่เมื่อ 4 ปีก่อนเพราะตั้งใจทำให้พื้นที่ห่างไกลเมืองผืนนี้เป็นบ้านที่แท้จริงของเขา ซึ่ง ณ ปัจจุบันผืนดินแห่งนี้มีร้านกาแฟ Akha Ama Living Factory ที่มีต้นฉำฉาต้นใหญ่ตระหง่านอยู่ด้านหน้า พร้อมพื้นที่โล่งหน้าร้านเหมาะสำหรับนั่งเล่นหรือจะนอนเล่นก็ยังได้

ลี-อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งกาแฟแบรนด์อาข่า อ่ามา

ตัวอาคารที่ดูโมเดิร์นเมื่อแรกเห็น แต่เมื่อเข้าไปภายในแบ่งพื้นที่ไว้หลักๆ ง่ายๆ มีเคาน์เตอร์ทำเครื่องดื่มตรงกลาง ด้านข้างขนาบด้วยโต๊ะไม้สำหรับนั่งเดิม แต่ถ้าสังเกตละเอียดขึ้นจะเห็นว่าส่วนของผนังร้านมีการเลือกใช้วัสดุที่น่าสนใจ สอบถามจึงทราบว่าเป็นวัสดุท้องถิ่นทั้งอิฐมอญทำมือ และไม้เก่า

บริเวณเคาน์เตอร์ของร้าน

ส่วนต่อจากโซนนั่งดื่มด้านในจะเป็นโรงคั่วกาแฟย่อมๆ ที่เปิดให้เห็นการคั่วกาแฟกันแบบโอเพ่น สำหรับชั้นสองเป็นพื้นที่ทำงานของคุณลี และบริเวณที่จัดเตรียมไว้สำหรับการทำเวิร์กช็อปให้กับผู้สนใจจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟ

ในอนาคตพื้นที่ที่เหลือจะถูกจัดสรรเป็นสวนเพื่อปลูกวัตถุดิบสำคัญสำหรับการทำอาหารแบบ slow food ซึ่งเป็นอาหารที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารเมนูหรูหรา แต่เน้นเรื่องความพิถีพิถัน คงไว้ซึ่งวัตถุดิบดั้งเดิม หรือวัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นๆ ขณะนี้มีโรงครัวสำหรับทำอาหารและจัดงาน slow food อยู่ในพื้นที่แล้ว

สำหรับสถานที่แห่งนี้ที่คุณลีเรียกว่าบ้านนั้นมีความหมายเกินไปจากการพักอาศัยเฉพาะตนเอง แต่ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นบ้านที่ถ่ายทอดเรื่องราวของกาแฟออกไปสู่ทุกคนด้วยการร่วมแรงร่วมใจกัน นอกจากเรื่องของกาแฟก็ยังมีเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การใช้ชีวิต องค์ความรู้ในการทำธุรกิจกาแฟให้เป็นธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ ดังนั้นที่แห่งนี้จึงเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน