แท็ก

กระตุ้นการเรียนรู้

กระตุ้นการเรียนรู้ ใหม่ล่าสุด

ถอดบทเรียน#2 ขบวนการตากอากาศ

ถอดบทเรียน#2 ขบวนการตากอากาศ

การให้ลูกได้ช่วยเหลืองานในบ้าน (โดยเลือกให้เหมาะสมตามวัย) เป็นการปลูกฝังวินัยเชิงบวกที่จะซึมซับเข้าไปในตัวลูกอย่างเป็นธรรมชาติ และการได้ปล่อยให้ลูกได้สนุกกับการได้ทำอะไรด้วยตัวเองจะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง

เปิดอ่าน270จำนวนแชร์8จำนวนคอมเม้น0