เตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด “โรคเนื้องอกมดลูก” ฟรี

เตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด “โรคเนื้องอกมดลูก” ฟรี
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา เรื่อง “โรคเนื้องอกมดลูก” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมันฯ  ตึกจุฑาธุช ชั้น 8 รพ.ศิริราช  ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ และผู้สนใจร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมันฯ โทร. 0 2419 4772, 08 3542 3237 (ในวันเวลาราชการ)