"ไรฝุ่น" วายร้ายก่อภูมิแพ้ แนะเลือกเครื่องนอนให้ถูกวิธี

"ไรฝุ่น" วายร้ายก่อภูมิแพ้ แนะเลือกเครื่องนอนให้ถูกวิธี
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

อย. เตือน! ไรฝุ่นบ้านวายร้ายก่อโรคภูมิแพ้แนะเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกวิธี

อย.เตือน!ไรฝุ่นวายร้ายตัวจิ๋วประจำบ้าน ตัวการสำคัญก่อโรคภูมิแพ้ พบได้ตามที่นอน หมอน ผ้าห่ม โซฟา ผ้าม่าน พรม และตุ๊กตาที่บรรจุด้วยเส้นใย แนะก่อนซื้อ ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นทุกชนิด ควรอ่าน ฉลากให้ถี่ถ้วนเสียก่อนและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยสังเกตฉลากต้องระบุ เลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษกสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นบ้าน เนื่องจากมีผลการวิจัยที่รายงานว่า ไรฝุ่นบ้านเป็นหนึ่งในหลาย ๆ สาเหตุที่ ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ทั้งจากมูลของไรฝุ่นและตัวไรฝุ่นเอง ทั้งนี้ไรฝุ่นบ้านพบได้ในบ้านเรือน เช่น ที่นอน หมอน ผ้าห่ม โซฟา ผ้าม่าน พรม และตุ๊กตาที่บรรจุด้วยเส้นใย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กำจัดไรฝุ่นบ้านจัดเป็นวัตถุอันตรายใน ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 อาจจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ขึ้นอยู่กับชนิดของสารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย อย. จึงมีการกำกับดูแลวัตถุอันตรายทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยจะพิจารณาและประเมินข้อมูลในด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ผู้ประกอบการจะต้องขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยหากเป็น วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และแจ้งดำเนินการผลิตหรือนำเข้าและส่งออก สำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าและส่งออก

ขณะนี้ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นบ้านที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. มีสารสำคัญเป็นน้ำมันกานพลู (Clove Oil) และน้ำมัน อบเชย (Cinnamon Oil)สำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นบ้านนั้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และมีการแสดงเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย. ควรอ่านฉลากก่อนใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำ ในฉลากอย่างเคร่งครัด ส่วนวิธีการใช้ สำหรับที่นอน ฉีดผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่นให้ทั่วที่นอนแล้วใช้ผ้าห่มหรือ พลาสติกคลุมทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง แล้วจึงเปิดผ้าคลุมออก ทิ้งไว้จนกลิ่นจางลงจึงใช้ได้ สำหรับผ้าห่ม หมอน ตุ๊กตา โซฟา ฉีดสเปรย์ให้สัมผัสโดยตรง ทิ้งไว้จนกลิ่นจางลงจึงใช้ได้ ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิด ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ควรปิดฝาให้สนิทและอย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อน ระวังอย่าให้ ละออง เข้าตา ปาก หรือจมูก เมื่อเสร็จจากการใช้แล้วต้องรีบล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง และอย่า ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย

หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายใดที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ กับ อย.หรือไม่ สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/ หัวข้อสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เลือก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย และทะเบียนวัตถุอันตราย โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อ สารสำคัญ เลขทะเบียนวัตถุอันตราย ทั้งนี้ การควบคุมและกำจัดไรฝุ่น อาจใช้การจัดการด้านสภาพแวดล้อม ในห้องนอน เช่น จัดห้องนอนให้สะอาดเรียบร้อยซักทำความสะอาด เครื่องนอน ผ้าม่าน โดยการซักด้วยน้ำ ร้อนที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป นาน 20 นาที หรือไม่ปูพรมในห้องนอน เพื่อลดปริมาณไรฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่น รองเลขาธิการ อย.กล่าวในที่สุด

************************************************* ---กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 23 กรกฎาคม 2558 ข่าวแจก 90 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558--- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 http://www.fda.moph.go.th/


แหล่งข่าวโดย » สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา