ทำฟันฟรี! 20 ตุลาคม 2560 นี้ เนื่องในวันทันตสาธารณสุข

ทำฟันฟรี! 20 ตุลาคม 2560 นี้ เนื่องในวันทันตสาธารณสุข

เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุข และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในปี 2560 นี้ หน่วยงานของรัฐ และคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศจึงเปิดให้บริการทำฟันฟรี ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1

สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีย์ดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

เปิดรับบัตรคิว : ตั้งแต่ 6.30 น. จนกว่าคิวจะเต็ม (ให้บริการ 8.00 น. เป็นต้นไป)

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 1,500 คน เด็ก 200 คน

บริการ : อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70  ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเข้ารับบริการผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยินยอมที่นี่

สอบถามรายละเอียดที่ โทร.02-218-8705 และ 02-218-8635

 

 

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2

 1. โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดรับบัตรคิว : ตั้งแต่ 7.00 – 11.30 น.

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 1,500 คน เด็ก 300 คน (ผ่าฟันคุด 120 ราย)

(พบกิจกรรม ฟัน For Fun เวลา 9.00-14.00 น. ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2)

 

 1. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เปิดรับบัตรคิว : 7.00 น. จนบัตรคิวหมดบริการ

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 300 คน เด็ก 50 คน

 

บริการ : ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ขูดหินน้ำลาย ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และถอนฟัน (ผ่าฟันคุดไม่เกิน 70  ราย) รวมทั้งการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเข้ารับบริการผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยินยอมที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dt.mahidol.ac.th หรือโทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602

 

 

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับบัตรคิว : เริ่มแจกบัตรคิวที่ลานหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม เวลา 7.00 น. จนกว่าบัตรคิวจะหมด (เริ่มตรวจขั้นต้นที่ลานชั้น B อาคาร 3 เวลา 8.00 น.)

จำนวนผู้ป่วย : 1,000 คน (1 คน ต่อ 1 การรักษา)

บริการ : ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 89 ราย

หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย และเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเข้ารับบริการผ่าฟันคุด หรือถอนฟัน ต้องมีใบยินยอม และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดงด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบยินยอมที่นี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 074-287630

 

 

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

4

สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

เปิดรับบัตรคิว : 7.30 น. จนบัตรคิวหมดบริการ (เริ่มให้บริการ 8.30 น. เป็นต้นไป)

จำนวนผู้ป่วย : ผู้ใหญ่ 500 คน เด็ก 100 คน

บริการ : อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประชาชนมา และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-649-5227, 02-649-5796

 

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5

สถานที่ : คลินิกทันตกรรม อาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวลา : 8.00-16.00 น.

จำนวนผู้ป่วย : เด็ก และผู้ใหญ่ 500 ราย

บริการ : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213-9

 

 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6

สถานที่ : คลินิกทันตกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับบัตรคิว : 7.00-11.30 น. (เริ่มให้การรักษา 8.00-15.30 น.)

จำนวนผู้ป่วย : จำนวนจำกัด

บริการ : ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม (1 คน ต่อ 1 การรักษา)

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประชาชนมา และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5391-7652

 

 1. โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

7

สถานที่ : โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดรับบัตรคิว : 6.30-11.00 น. (เริ่มให้การรักษา 8.30-12.00 น. และ 13.00-15.00)

บริการ : ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075-335800-4 ต่อ 350

 

 

 

 1. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

8

สถานที่ : กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับบัตรคิว : 8.00 – 11.00 น. (เริ่มให้การรักษา 8.00-15.00 น.)

บริการ : ตรวจรักษาฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5529-928 ต่อ 124

 

 1. โรงพยาบาลโนนสุวรรณ

9

สถานที่ : แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดรับบัตรคิว : 8.00 น. (เริ่มให้การรักษา 8.00-15.00 น.)

บริการ : ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน

หมายเหตุ : กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044607140-1