รู้หรือไม่! คนไทยเป็นโรคอ้วนอันดับ 2 ของอาเซียน

รู้หรือไม่! คนไทยเป็นโรคอ้วนอันดับ 2 ของอาเซียน

    รู้หรือไม่! คนไทยเป็นโรคอ้วนอันดับ 2 ของอาเซียน ลองวัดด้วยโปรแกรมคำนวณ BMI เพื่อดูว่าแค่ไหนที่เรียกว่า ‘อ้วน’


    #รู้หรือไม่...ทั่วโลกมีคนเป็นโรคอ้วนมากกว่าที่คิด ทั่วโลกมีคนเป็นโรคอ้วนกว่า 2,200 ล้านคน โดยเฉลี่ย ทุก ๆ 3 คน จะมี 1 คนที่เป็นโรคอ้วน  สำหรับประเทศที่มีคนอ้วนมากที่สุด
อันดับ 1 คือ ประเทศจีน 89.6 ล้านคน
อันดับ 2 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 87.8 ล้านคน
ส่วนประเทศไทย.. มีคนเป็นโรคอ้วน 16 ล้านคน!
เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย

ลองวัดด้วยโปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
คลิก: https://goo.gl/ZbpSrN

 

[Advertorial]