อาการและวิธีป้องกัน "ไวรัสเมอร์ส-โควี" (MERs-Cov)

อาการและวิธีป้องกัน "ไวรัสเมอร์ส-โควี" (MERs-Cov)
S! Health

สนับสนุนเนื้อหา

Credit : istockphoto.com

ลักษณะของโรค

เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ลักษณะคล้ายกับ โรคซาร์ส แต่มีความรุนแรงมากกว่า ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุ

กลุ่มเสี่ยง

ผู้เดินทางที่มีอาการ ไข้ไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ และมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

อาการ
-มีไข้ไอ หายใจหอบ และหายใจลำบาก อาจมีภาวะปวดบวม
-มีอาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย อาเจียน
-ผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะไตวายร่วมด้วย ถ้าอาการรุนแรง อาจเสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรง หรือการทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว

วิธีป้องกันเบื้องต้น
-หลีกเลี่ยงการไปฟาร์มปศุสัตว์
-ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดหรือมีอาการปอดบวม
-ล้างมือให้บ่อยขึ้น
-หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ หากมอาการไข้และไอ เกิน 2 วัน ขอให้พบแพทย์ในทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

 

 

ขอขอบคุณข้อมูล จาก โรงพยาบาลสมิติเวช