เจมส์จิ นำทีมวิ่ง 40 ปี Amarin Run for Love #รักใครให้ชวนมาวิ่ง

เจมส์จิ นำทีมวิ่ง 40 ปี Amarin Run for Love #รักใครให้ชวนมาวิ่ง
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน 40 ปี Amarin Run for Love #รักใครให้ชวนมาวิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีในปีนี้

RunforLove2(1280x853)


ทางบริษัทอมรินทร์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดีของคนในสังคม นับเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยหันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพราะคนสุขภาพดีย่อมมีความสุข มีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ทั้งตนเอง  ครอบครัว  หน่วยงานและสังคม

งานนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีประชาชนทั่วไปที่รักสุขภาพ รุ่นอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึง 50 ปีขึ้นไป ให้ความสนใจจากสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,200 คน โดยแบ่งระยะวิ่งเป็น 2 ระยะ คือ Fun Run 6 กิโลเมตร และ Mini Marathon 8.2 กิโลเมตร

RunforLove1(1280x853)


รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก โดยมี คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล, คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์, คุณโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์, คุณเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์, คุณเจมส์ – จิรายุ ตั้งศรีสุข และคุณพล ตัณฑเสถียร ร่วมวิ่งในครั้งนี้

RunforLove8(1280x853)