เตือน! “เชื้อดื้อยา” จากยาปฏิชีวนะ คร่าชีวิตจริง

เตือน! “เชื้อดื้อยา” จากยาปฏิชีวนะ คร่าชีวิตจริง

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกต่อไป เมือทุก 15 นาทีมีคนไทย 1 คนตายเพราะเชื่อดื้อยา และในประเทศไทยพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 20,000-38,000 คน ผู้ป่วยต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่แรงขึ้น เสี่ยงต่อการแพ้ยาและผลข้างเคียงมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น นอนโรงพยาบาลนานขึ้น คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปีละ 46,000 ล้านบาท และพบผู้ป่วยเชื้อดื้อยามากกว่าสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแถบทวีปยุโรปเสียอีก

หน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ จึงตัวกันมากมาย ทั้งศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา, มูลนิธิหมอชาวบ้าน,ชมรมเภสัชชนบท,มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อออกโรงเตือนคนไทยจริงจังว่า เชื้อดื้อยาไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไป เมื่อยาปฏิชีวนะกลับมาทำร้ายมากกว่ารักษา!

จึงเป็นที่มาของงาน “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2559” วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ในซอยงามดูพลี และเวลา 14.00-17.00 น. ที่โถงเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภายในงานมีเสวนาเรื่อง “ผู้ป่วยเด็กที่ได้ผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยา” โดย รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของผู้ป่วยเด็กวัยเพียงเจ็ดขวบชีวิตเฉียดตายเพราะเชื้อดื้อยา หมดค่ารักษาพยาบาลเป็นล้าน พร้อมทั้งการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ, เช็คพฤติกรรมเสี่ยงมีส่วนทำให้เกิดเชื้อดื้อยา, 3 โรครักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และระวังภัยยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านแบคทีเรียที่ตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพ่อแม่ทั้งหลายไม่ควรพลาด

หากกลัวว่าเด็กจะเบื่อ ภายในงานเวลา 16.00 น. ยังมีการแสดงละครหุ่น "FISHY Clouds" โดยกลุ่มละคร B-Floor Theatre ให้ได้ผ่อนคลายและได้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยากันอีกด้วย

งานนี้ใครที่ได้มาร่วมงานได้ประโยชน์เต็มๆ สามารถนำความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะให้ถูกโรค ถูกวิธีมาใช้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆ ซึ่งมักได้รับยาต้านแบคทีเรีย (หรือที่เรียกกันว่า “ยาปฏิชีวนะ”) ในช่วงภูมิคุ้มกันยังน้อย หรือถ้าคุณไม่รู้จะบอกพ่อแม่ให้ไม่ซื้อยาร้านขายของชำอย่างไร จูงมือกันมาเห็นผลร้ายกับตาที่งานนี้ด้วยกันเชื้อดื้อยา รุนแรงมากขึ้นทุกที!

เมื่อ “เชื้อดื้อยา” ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป เพราะระดับโลกมีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง และขยายการมีส่วนร่วมไปเรื่อย ๆ ที่น่าจับตามองคือ การรณรงค์ Antibiotic awareness day ที่กำหนดเป็นวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปี

สำหรับในประเทศไทย ปีนี้จัดเป็นปีที่ 4 โดยเน้นการสร้างความตระหนักของทุกภาคส่วน รณรงค์สร้างความเข้าใจในประชาชน เพราะประชาชนนี่แหละคือความร่วมมือชั้นดีที่จะช่วยกันหยุดวงจรเชื้อดื้อยา

สนใจดูรายละเอียดเต็มๆ คลิกเลยที่ http://atb-aware.thaidrugwatch.org
และ facebook: Antibiotic Awareness Thailand[Advertorial]