ด่วน! ศิริราชประกาศขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O ที่โรงพยาบาลโดยตรง

ด่วน! ศิริราชประกาศขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O ที่โรงพยาบาลโดยตรง
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

อาจารย์นายแพทย์วิโรจน์ จงกลวัฒนา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลใหญ่ขนาด 2,200 เตียง ต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะขณะนี้ขาดแคลนเลือดสำรองกรุ๊ป โอ เพื่อให้มีเลือดเพียงพอที่จะรักษาผู้ป่วยโดยไม่ต้องกังวล เพื่อดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช โดยที่ไม่ต้องขอรับจากสภากาชาดไทยที่ต้องกระจายเลือดให้กับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

ผู้ที่ต้องการมาบริจาคเลือดขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อมดังนี้

1. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อที่จะนำเลือดมาปั่นแยกเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างอื่นร่วมด้วย

2. ต้องไม่มีโรคประจำตัว

3. สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง

4. งดสูบบุหรี่

5. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

สามารถบริจาคเลือดได้ที่ ตึก 72 ปี ชั้น3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น.-18.00น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 0-2419 8081 ต่อ 123, 128