3 Steps ปลดนิ้วล็อค

3 Steps ปลดนิ้วล็อค

ท่านผู้อ่านเคยมีความรู้สึกชาบริเวณข้อต่อนิ้วมือ หรือเกิดการยึดติดของนิ้วมือ ทำให้ยืดเหยียดได้ไม่เต็มที่กันบ้างหรือเปล่า หากเคยมีอาการเหล่านั้นหรือกำลังเป็นอยู่ คุณอาจจะกำลังเผชิญกับอาการนิ้วล็อคเข้าให้แล้ว

นายแพทย์วัฒนะ พันธุ์ม่วง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย อธิบายถึงสาเหตุของอาการนิ้วล็อคดังกล่าวว่า เกิดจากการทำงานหนักเกินไปทำให้เกิดบาดเจ็บหรืออักเสบของข้อนิ้ว และมีอาการบวมตามบริเวณข้อนิ้ว ตั้งแต่โคนนิ้ว ข้อกลางนิ้ว จนถึงปลายนิ้ว ซึ่งอาการที่ชัดเจน คือไม่สามารถกำมือให้นิ้วชนกับฝ่ามือได้

ส่วนใหญ่เกิดกับคนที่ต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นาน ๆ ทุกวัน นอกจากนี้การกดโทรศัพท์หรือการหิ้วของหนักโดยใช้นิ้วเดียว โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ ยังถือเป็นความเสี่ยง เพราะพฤติกรรมข้างต้นส่งผลโดยตรงทำให้ข้อนิ้วมือเกิดการอักเสบของเส้นเอ็น

แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ เพราะชีวจิตปักษ์นี้นำเสนอวิธีบริหารเพื่อ แก้อาการนิ้วล็อคอย่างง่าย ๆ ด้วยวิธีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุอุปกรณ์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวว่า

" ท่าบริหารนิ้วล็อคจะเน้นใช้แรงต้านเป็นหลัก ช่วยให้การทำงานของระบบประสาทสัมผัส ข้อต่อนิ้วถูกกระตุ้น เพื่อให้มีการยืดเหยียด และคลายตัวของการเกร็งจากนิ้วล็อค 

" ท่าบริหารแบบนี้สามารถทำได้ทีละนิ้ว หรือจะทำพร้อมกันทุกนิ้วก็ได้ เพราะนอกจาก จะช่วยให้ข้อต่อนิ้วมีอาการดีขึ้น ยังส่งผลต่อระบบประสาทสมองและความคิด ยามที่เราต้องบังคับนิ้ว ให้เป็นไปตามท่าบริหารเหล่านั้น เรียกว่าบริหารทั้งนิ้ว และสมองไปพร้อมกัน "

เรามาบริหารข้อนิ้วไปพร้อมกัน ด้วยท่าดังนี้ครับ
ท่าที่ 1 เป็นการบริหารข้อนิ้วทั้ง 5 นิ้วพร้อมกัน
ท่าเตรียม - หงายมือวางลูกเทนนิสลงบนมือ
ท่าปฏิบัติ - กำมือเข้าหาลูกเทนนิสหรือลูกบอลยางเล็ก ๆ โดยใช้ แรงกดเฉพาะข้อนิ้ว และหงายมือออกในลักษณะท่าเตรียม 

ท่าที่ 2 บริหารทีละนิ้ว (ในลักษณะปกติ)
ท่าเตรียม - หงายมือในลักษณะท่าเตรียมเช่นเดิม
ท่าปฏิบัติ - ใช้แรงข้อนิ้วกดลูกเทนนิสทีละนิ้ว จากนิ้วโป้งไปนิ้วก้อย

ท่าที่ 3 บริหารทีละนิ้ว (ในลักษณะตรงกันข้ามเป็นการฝึกระบบประสาท)
ท่าเตรียม - หงายมือในลักษณะท่าเตรียมเช่นเดิม
ท่าปฏิบัติ - ใช้แรงข้อนิ้วกดลูกเทนนิสทีละนิ้ว โดยเริ่มจากนิ้วก้อยมาสู่นิ้วโป้ง
ทุกท่าบริหารควรทำทั้งหมด 3 เซต ๆ ละ 10-15 ครั้ง

รู้วิธีแก้อาการนิ้วล็อคง่าย ๆ เช่นนี้แล้วก็รีบนำไปใช้เพื่อบรรเทาอาการข้อนิ้วติด ของคุณกันเลยสิครับ


ขอบคุณภาพประกอบจาก http://www.istockphoto.com/