Anti-Aging and Regenerative Medicine Technology การซ่อมแซมอวัยวะที่ดีที่สุดคือการซ่อมแซมจากภายใน โดยสเต็มเซลล์

Anti-Aging and Regenerative Medicine Technology การซ่อมแซมอวัยวะที่ดีที่สุดคือการซ่อมแซมจากภายใน โดยสเต็มเซลล์

Anti-aging and Regenerative Medicine หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ เป็นศาสตร์ทางด้านการแพทย์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นป้องกันและชะลอความเสื่อมของร่างกายโดยพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยในการตรวจสภาวะของร่างกายโดยละเอียด

ความแตกต่างระหว่าง Anti-aging and Regenerative Medicine และ Conventional Medicine (การแพทย์แผนปัจจุบัน) คือ การแพทย์แผนปัจจุบันจะให้การรักษาทางยา การผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบำบัด ดังนั้น จะทำการรักษาก็ต่อเมื่อร่างกายเข้าสู่ขั้นตอนป่วยแล้ว ในขณะที่เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จะเริ่มทำการรักษาตั้งแต่ตรวจพบว่าร่างกายเริ่มเสื่อม เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องไปถึงขั้นตอนของการล้มป่วยหรืออวัยวะอื่นมีความเสี่อมถอยจนไม่สามารถย้อนกลับไปทำงานให้สมบูรณ์ดังเดิมได้อีก

การรักษาในแนวทาง Anti-aging and Regenerative Medicine คือเริ่มจากการปรับการใช้ชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตที่สมดุลและถูกต้องคือวิธีการรักษาร่างกายที่ดีที่สุดทางธรรมชาติ โดยแพทย์จะแนะนำคนไข้ในเรื่องของ การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย การจัดการกับความเครียด  หรือให้อาหารเสริมร่วมด้วยเช่น วิตามินและฮอร์โมนในกรณีที่ร่างกายมีปัญหาในระบบการทำงาน หรือ ร่างกายเริ่มมีความเสื่อมด้วยอายุที่มากขึ้น โดยออกแบบวิตามินและฮอร์โมนที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลนั้น ๆ โดยใช้ผลจากการตรวจเป็นข้อมูลอ้างอิง ซึ่งจะทำให้ร่างกายฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากขึ้น

นอกจากนี้ในปัจจุบันอาจใช้ Stem Cell รักษาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการรักษาด้วย Stem Cell ถือเป็นการรักษาที่ตรงจุดและแก้ที่สาเหตุโดยตรง เพราะเมื่อเราฉีด Stem Cell เข้าไปในร่างกาย Stem Cell จะเข้าไปช่วยสร้างและช่วยในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ต่าง ๆ จากเซลล์เดิมที่เคยเสื่อมสภาพหรือตายไป ทำให้ร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาวอีกครั้ง

 

หน้าที่ของ Stem Cell คือ ช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพเซลล์ของอวัยวะนั้น ๆ ทำให้อวัยวะนั้นสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ ช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์และช่วยลดการอักเสบ จึงเหมาะกับการนำมาใช้ฉีดบริเวณใบหน้า เพื่อช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพของผิวหน้า หรือสามารถฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกาย ต้านการอักเสบต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคและซ่อมแซม เซลล์ที่เสื่อมสภาพ ทำให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น และปรับสมดุลภูมิต้านทานของร่างกาย

ข้อดีของศาสตร์การแพทย์ด้านนี้ คือ นอกจากเป็นการดูแลแบบองค์รวมให้ร่างกายดูดีจากภายในสู่ภายนอกแล้ว ยังเป็นการตรวจเพื่อหาต้นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะบกพร่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะจากกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตประจำวัน ความเครียดการนอน และการรับประทานอาหารในแต่ละวัน

โดยที่ MEDEZE GROUP แหล่งดูแลสุขภาพที่มีผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-aging technology หรือ เวชศาสตร์ชะลอวัย และยังเป็นธนาคาร Stem Cell แห่งแรกของไทย ที่ได้รับมาตรฐานพร้อมรางวัลในระดับนานาชาติและมีสาขาในหลายประเทศ ที่รับฝากเก็บ Stem Cell แบบระยะยาว

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.medezegroup.com/th/news/anti-aging-regenerative-medicine-technology/  

[Advertorial] 

References

  • Bhansali A, Asokumar P, Walia R, Bhansali S, Gupta V, Jain A, Sachdeva N, Sharma RR, Marwaha N, Khandelwal N. Efficacy and safety of autologous bone marrow-derived stem cell transplantation in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized placebo-controlled study. Cell Transplantation. 2014 Sep;23(9):1075-85.
  • Sun, L., Wang, D., Liang, J., Zhang, H., Feng, X., Wang, H., ... & Shi, S. (2010). Umbilical cord mesenchymal stem cell transplantation in severe and refractory systemic lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatism, 62(8), 2467-2475.
  • Kharaziha, P., Hellström, P. M., Noorinayer, B., Farzaneh, F., Aghajani, K., Jafari, F., ... & Soleimani, M. (2009). Improvement of liver function in liver cirrhosis patients after autologous mesenchymal stem cell injection: a phase I–II clinical trial. European journal of gastroenterology & hepatology21(10), 1199-1205.