ทำความรู้จัก ธนาคารฝากสเต็มเซลล์สัญชาติไทย ที่เตรียมพร้อมคุณภาพขนส่งได้ทั่วโลก

ทำความรู้จัก ธนาคารฝากสเต็มเซลล์สัญชาติไทย ที่เตรียมพร้อมคุณภาพขนส่งได้ทั่วโลก

เพราะ Medeze เล็งเห็นถึงศักยภาพของสเต็มเซลล์ในการรักษาโรคต่างๆ และไม่ต้องการให้คุณผิดหวังกับการใช้สเต็มเซลล์ ที่ Medeze จึงเน้นที่คุณภาพการบริการในทุกขั้นตั้งแต่การจัดเก็บ การคัดแยก เก็บรักษา ไปจนถึงการคืนสภาพสเต็มเซลล์เพื่อนำมาใช้จริง โดยในทุกขั้นตอนนั้นได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อการันตีคุณภาพการบริการ MEDEZE ขอนำเสนอการบริการที่เหนือกว่าที่คุณมองหาเริ่มตั้งแต่


1.อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้จัดเก็บเนื้อเยื่อ ที่สามารถเก็บได้อย่างปราศจากเชื้อและควบคุมอุณหภูมิ เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนและคงสภาพของเนื้อเยื่อก่อนนำส่งสู่ห้องปฏิบัติการ ในกรณีที่เป็นการเก็บสเต็มเซลล์บุตรที่กำลังจะคลอดนั้น MEDEZE มีชุดเก็บสำรองให้คุณเก็บติดตัวไว้ในกรณีฉุกเฉิน


2.บริการนำส่งเนื้อเยื่อมาที่ห้องปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่จาก MEDEZE ทำการนำส่งเนื้อเยื่อจากโรงพยาบาลสู่ห้องปฎิบัติการ เพื่อให้คุณและครอบครัวได้ใช้เวลาที่สำคัญร่วมกันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการนำส่งเนื้อเยื่อ โดยห้องปฏิบัติการของ MEDEZE นั้นเปิดทำการตลอด 24 ชม. ซึ่งจะเริ่มกระบวนการคัดแยกและจัดเก็บสเต็มเซลล์ทันทีที่เนื้อเยื่อเดินทางมาถึงห้องปฏิบัติการของ MEDEZE


3.ห้องปฏิบัติการปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐาน ของ MEDEZE นั้นได้รับมาตรฐานความสะอาดสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระดับ Clean Room Class 100 ที่ปราศจาคเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิและมีระบบจัดการอากาศที่เหมาะสม


4.ขั้นตอนการคัดแยกสเต็มเซลล์ ที่ MEDEZE นั้นใช้เครื่องคัดแยกสเต็มเซลล์ของ AXP® ที่เป็นเครื่องอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดจากมนุษย์และสามารถควบคุมสภาพให้อยู่ในระบบปิดเพื่อลดการปนเปื้อนและคงสภาพสเต็มเซลล์ได้ดีกว่าเครื่องคัดแยกโดยมนุษย์ทำให้มีอัตราการฟื้นตัวของเซลล์เมื่อนำมาใช้สูงมากกว่า 95% เหนือกว่าวิธีการคัดแยกโดยมนุษย์ที่อยู่ที่ 64-76% [อ้างอิง 1,2] โดยเครื่อง AXP® นั้นเป็นเครื่องคัดแยกเซลล์ที่ห้องปฏิบัติการระดับโลกเลือกใช้เช่นคลังเลือดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา The New York Blood Center [อ้างอิง 3]


5.กระบวนการตรวจคุณภาพและจำนวนสเต็มเซลล์ หลังจากคัดแยกเซลล์แล้วจะมีการตรวจคุณภาพของสเต็มเซลล์ที่ได้และตรวจการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆตามมาตรฐาน AABB [อ้างอิง 4] ยิ่งไปกว่านั้นที่ MEDEZE มีบริการตรวจโครโมโซม (Chromosome study) รวมอยู่ในขั้นตอนการตรวจคุณภาพสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อชนิดมีเซนไคม์ด้วย

6.การันตีจำนวนเซลล์ก่อนการจัดเก็บ โดยที่ MEDEZE จะทำการเพาะเพิ่มจำนวนสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อชนิดมีเซนไคม์ก่อนการจัดเก็บเพื่อให้คุณยิ่งมั่นใจว่าจำนวนเซลล์จะเพียงพอต่อการใช้งาน

7.ได้รับการรับรองมาตรฐาน คุณภาพสเต็มเซลล์ที่จัดเก็บได้จากเลือดสายสะดือเด็กแรกคลอด จาก American Association of Blood Banks (AABB) ในเรื่องการคัดแยก การเก็บรักษาระยะยาว และการจัดส่งไปรักษาผู้ป่วย รวมทั้งมาตรฐานห้องปฏิบัติการคุณภาพ National Environmental Balancing Bureau (NEBB)


8.บุคลากรที่มีประสบการณ์ MEDEZE เริ่มก่อตั้งมาจากทีมงานคุณหมอวีรพล (ทำความรู้จักกับ MEDEZE และคุณหมอวีรพลเพิ่มเติม: ลิ้งไปบทความ Passion) และนักวิทยาศาสต์ที่เชี่ยวชาญเรื่องสเต็มเซลล์และการจัดเก็บเนื้อเยื่อที่พร้อมให้คำแนะนำตลอดเวลาทั้งเรื่องขั้นตอนการจัดเก็บและประโยชน์ของการนำไปใช้จริง

9.การรับประกันคุณภาพ ที่ MEDEZE มีการรับประกันคุณภาพของสเต็มเซลล์ที่จัดเก็บเป็นวงเงินถึง 10 เท่าในกรณีที่ไม่สามารถนำสเต็มเซลล์ที่จัดเก็บมาใช้ได้จริง โดยระยะเวลาประกันอยู่ที่ 30 ปี

10.ความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการ MEDEZE ดำเนินธุรกิจการจัดเก็บสเต็มเซลล์มาเป็นระยะเวลา 11 ปี ทำการจัดเก็บสเต็มเซลล์ไปแล้วมากกว่า 15,000 ราย มีการเบิกนำสเต็มเซลล์ไปใช้จริงแล้วผ่านงานเพื่อสังคมของมูลนิธิเมดีซ ยิ่งไปกว่านั้น MEDEZE ยังได้รับความไว้วางใจให้ร่วมสนับสนุนงานวิจัยกับสถาบันการแพทย์ชั้นนำในประเทศไทยรวม 7 ฉบับ 

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://www.medezegroup.com/th/news/stem-cell-banking

 

[Advertorial]

อ้างอิง
1. Rubinstein P. Cord blood banking for clinical transplantation. Bone marrow transplantation. 2009 Nov;44(10):635-42.
2. Basford C, Forraz N, Habibollah S, Hanger K, McGuckin CP. Umbilical cord blood processing using Prepacyte‐CB increases haematopoietic progenitor cell availability over conventional Hetastarch separation. Cell proliferation. 2009 Dec;42(6):751-61.
3. Cord Blood Registry. Cord Blood Registry Achieves Industry-Leading Stem Cell Recovery With New Automation Technology. [Online]. 2007. Available at: https://www.biospace.com/article/releases/-b-cord-blood-registry-b-achieves-industry-leading-stem-cell-recovery-with-new-automation-technology-/. [July 2021]
4. AABB Accreditation Department. AABB ACCREDITED CORD BLOOD (CB) FACILITIES. [Online]. 2021. Available at: https://www.aabb.org/standards-accreditation/accreditation/accredited-facilities/cell-therapy-services/aabb-accredited-cord-blood-facilities. [July 2021]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ medeze