10 สัญญาณอันตราย เสี่ยง "อัลไซเมอร์"

10 สัญญาณอันตราย เสี่ยง "อัลไซเมอร์"

อัลไซเมอร์” เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน หรือโครงสร้างเยื้อเนื้อสมอง ซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม และอาการหลงลืม

10 สัญญาณอันตราย เสี่ยง "อัลไซเมอร์"

อ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโนภาส สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุไว้ ดังนี้ 

 1. สูญเสียความทรงจำ
 2. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้
 3. มีปัญหากับการทำความเข้าใจกับภาพที่เห็น
 4. สับสนกับเวลา และสถานที่
 5. มีปัญหากับการวางแผน หรือการแก้ไขปัญหา
 6. ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ไม่ดี
 7. อารมณ์ และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงไป
 8. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง
 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว หรือสิ่งที่เคยชอบ
 10. ลำบากในการเขียนหรือพูด

วิธีพัฒนาสมอง ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

 1. หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น อ่านหนังสือใหม่ๆ ทำอาหารเมนูใหม่ๆ ออกไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ พูดคุยกับคนใหม่ๆ เป็นต้น
 2. มีกิจกรรมทางสังคมอยู่เรื่อยๆ เช่น นัดเจอเพื่อน กินข้าวกับครอบครัว
 3. ลดความเครียดด้วยการหากิจกรรมผ่อนคลายสมองทำ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง คุยกับคนอื่น เป็นต้น
 4. ทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองทั้งสองซีก เช่น เล่นเกมต่างๆ ที่ฝึกทักษะในการคำนวณ การจำ หรือเล่นดนตรี
 5. ทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ช่วยเพิ่มทักษะ และสร้างสมาธิไปด้วยในคราวเดียวกัน เช่น วาดรูป ปั้นดิน ทำตุ๊กตา ถักนิตติ้ง งานประดิษฐ์ต่างๆ
 6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว แอโรบิกเบาๆ หรือโยคะ เป็นต้น