อย. เรียกคืนยาโรคซึมเศร้า Norline tablets เสี่ยงออกฤทธิ์น้อย-ต้องกินเพิ่มจนเป็นอันตราย

อย. เรียกคืนยาโรคซึมเศร้า Norline tablets เสี่ยงออกฤทธิ์น้อย-ต้องกินเพิ่มจนเป็นอันตราย
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

อย. เรียกคืนยารักษาโรคซึมเศร้า Norline tablets หลังผลวิเคราะห์การรละลายผิดมาตรฐาน ผู้ป่วยอาจต้องเพิ่มขนาดยาในการรับประทานจนอาจเป็นอันตราย

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยา Norline tablets เลขทะเบียน 1A 113/35 รุ่นการผลิต 030718 วันที่ผลิต 11-07-2018 วันหมดอายุ 11-07-2021 เนื่องจากผลวิเคราะห์การละลาย (Dissolution) ผิดมาตรฐานจากข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยาลดลง ผู้ป่วยอาจต้องเพิ่มขนาดยาในการรับประทาน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

อย. จึงประสานบริษัทผู้รับอนุญาตผลิตในประเทศ คือ บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด ให้เรียกเก็บยาดังกล่าว คืนจากท้องตลาด และทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ทราบสถานการณ์ เฝ้าระวังและขยายผลเก็บตัวอย่างยารุ่นใกล้เคียงเพื่อส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ต่อไป
 
สำหรับยา Norline tablets เป็นยารักษาโรคซึมเศร้า ซึ่งออกฤทธิ์ปรับสมดุลของสารเคมีในสมองให้กลับสู่สภาวะปกติ รวมถึงใช้สำหรับรักษาโรคอื่นๆ เช่น โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ และอาการปวดของระบบประสาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการรักษาของแพทย์

หากประชาชนมีข้อสงสัยด้านยาสามารถสอบถามได้ที่ QA@fda.moph.go.th หรือ โทร 0-2590-7405 กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา อย.