“ฟ้าทะลายโจร” ป้องกัน “โควิด-19” ได้หรือไม่?

“ฟ้าทะลายโจร” ป้องกัน “โควิด-19” ได้หรือไม่?

ฟ้าทะลายโจร” เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสมุนไพรที่คนทั่วไปกินเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด แต่สำหรับอาการไข้หวัดที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณในการรักษา หรือป้องกันด้วยหรือไม่?

ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า “ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าฟ้าทะลายโจรใช้ป้องกันหรือรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อโควิด-19 แต่ฟ้าทะลายโจรมีข้อมูลที่สนับสนุนการใช้ป้องกันและรักษาอาการที่เกิดจากหวัดธรรมดา (common cold) เช่น อาการไอ เจ็บคอ มีไข้

“ถึงแม้ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะมีข่าวว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการทดลองวิจัย ‘สารสกัดฟ้าทะลายโจร’ ระบุว่าขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ไทยจากหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันทำการวิจัยทดลองทางห้องปฏิบัติการเพื่อหายาต้านโควิด-19 โดยการนำกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทยสุขภาพดี 10 คน รับประทานยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร และอยู่ในโรงพยาบาล 5 วัน จากนั้นเอาเซรุ่มที่สกัดจากกลุ่มตัวอย่าง ไปใส่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรของประเทศไทย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสในหลอดทดลองได้ ซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในผู้ป่วยต่อไป ซึ่งการศึกษานี้ถือได้ว่าเป็นการศึกษาครั้งแรกที่ทดลองใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร กับ โควิด-19 แต่นั่นคือ การศึกษาในหลอดทดลองเท่านั้น”

สรรพคุณของฟ้าทะลายโจร

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรช่วยลดอาการจากไข้หวัดธรรมดาได้ โดยมีข้อมูลว่าฟ้าทะลายโจรสามารถช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจได้ เช่น อาการไอ และเจ็บคอ นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และแก้ปวด ต้านเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคบางชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่ และช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

ควรกินฟ้าทะลายโจรช่วงโควิด-19 ระบาดหรือไม่?

สามารถรับประทานได้เมื่อมีอาการไข้หวัด ไม่สบาย ไอ จาม แต่หากไม่ได้ป่วย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ ยังไม่จำเป็นต้องรับประทานฟ้าทะลายโจร เพราะหากมีการกักตุนยาฟ้าทะลายโจรในช่วงนี้ อาจทำให้ผู้ป่วยจากโรคหวัดธรรมดาไม่มีฟ้าทะลายโจรใช้ หรือมีราคาที่สูงขึ้นมากได้

วิธีรักษาร่างกายให้ปลอดภัยจากโควิด-19

  1. ล้างมือบ่อยๆ พกเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์เอาไว้ใช้ระหว่างวันได้

  2. หลีกเลี่ยงการร่วมทำกิจกรรม หรือในสถานที่ที่มีคนรวมอยู่กันเป็นจำนวนมาก รวมถึงงดรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ญาติๆ ด้วย

  3. งดเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

  4. สวมหน้ากากอนามัยหากมีอาการไข้หวัด ไอ จาม

  5. กินร้อน ช้อนตัวเอง ไม่รับประทานอาหารด้วยอุปกรณ์ร่วมกัน

  6. ทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสจากหลายๆ คนบ่อยๆ เช่น ที่จับประตู ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น

อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร