มาทำ ‘ถนนปลอดภัย’ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

มาทำ ‘ถนนปลอดภัย’ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
สสส

สนับสนุนเนื้อหา

มาทำ ‘ถนนปลอดภัย’ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กับเวทีสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน
 


          เราทุกคนล้วนมีชีวิตโลดแล่นเกี่ยวพันกับท้องถนน ตั้งแต่เช้าตรู่ที่เด็กไปโรงเรียน คนออฟฟิศไปทำงาน แม่บ้านที่ออกจับจ่ายหาซื้ออาหาร คนขับรถเมล์ รถตู้โดยสารหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่คอยขับขี่บริการผู้คน เรียกได้ว่าถนนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แต่คำถามสำคัญที่อาจต้องคิดพิจารณาก็คือ ชีวิตบนท้องถนนของคนไทยนั้น มีความปลอดภัยขนาดไหน?
          ...คำตอบอาจชวนตกใจไม่น้อย...
          ทั้งนี้ รายงานขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2556 (Global Status Report on Road Safety 2013) ระบุว่า ปัจจุบันคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนติดอันดับ 3 ของโลก โดยไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 38.1 คน ต่อจำนวนประชากรหนึ่งแสนคน สูงเป็นอันดับ 3 

          เมื่อมองย่อยลงไปในสถิติด้านต่างๆ ก็พบว่าอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดในชุมชนใกล้ตัว และเกี่ยวข้องหมดไม่ว่าจะเป็นคนขับรถราทั่วไป ผู้โดยสารรถสาธารณะ ไปจนถึงเด็กที่เดินทางไปโรงเรียน ทั้งนี้มีตัวเลขสถิติที่น่ารู้ดังนี้

- ในแต่ละวันมีเด็กจากไปเพราะอุบัติเหตุทางถนนวันละ 7 ราย และแต่ละปี มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีละกว่า 2,500 ราย เท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน
- ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะมากถึง 79 ครั้ง โดยเฉลี่ยแล้วทุกเดือนจะเกิดอุบัติเหตุรถตู้ 10 คัน และมีผู้โดยสาร 10 คนเสียชีวิต
- กว่าร้อยละ 50 ของจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศไทย เกิดบนถนนสายรองและเกิดในชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะช่วงเทศกาล


          เห็นสถิติน่าเป็นห่วงขนาดนี้ และแนวโน้มจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรร่วมขับเคลื่อนหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของไทย เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตามปฏิญญาองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) ซึ่งตอนนี้ถือว่าไทยเดินมาได้ครึ่งทาง (5 ปี) แล้ว


          และกับอีกครึ่งทางที่เหลือ หากคุณอยากมีส่วนร่วมในการทำให้ท้องถนนปลอดภัย ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ได้ โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นในชื่อ “ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง” (12th Thailand Road Safety Seminar “Next Steps : The second half of Decade of Action for Road Safety 2015-2020) โดยมีการนำเสนอความรู้ทั้งจากภาคนโยบาย ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม          งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดถัยทางถนน ครั้งที่ 12 จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 
โทร. 02-938-8490 เว็บไซต์ http://www.roadsafetythai.org/[Advertorial]