ลืมกินยาก่อนอาหาร-หลังอาหาร ควรทำอย่างไร ?

ลืมกินยาก่อนอาหาร-หลังอาหาร ควรทำอย่างไร ?

เมื่อเราต้องกินยา และเป็นยาที่ต้องกินตามเวลา ก่อนอาหาร หลังอาหาร พร้อมมื้ออาหาร หรือจะเป็นยาก่อนนอน ต้องกินก่อน และหลังอาหารกี่นาทีถึงจะเหมาะสม และถ้าลืมกินตามเวลาไปแล้ว ควรทำอย่างไร ?


ยาก่อนอาหาร-หลังอาหาร กินอย่างไรถึงจะถูกวิธี ?

จากข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ โรงพยาบาลรามาธิบดี สรุปการใช้ยาอย่างถูกต้องเอาไว้ ดังนี้

  • ยาก่อนอาหาร

ควรกินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที

ถ้าลืมกินยาก่อนอาหาร

ถ้าลืมรับประทานยาก่อนอาหาร ควรข้ามยามื้อที่ลืมไป แต่ถ้าเป็นยาที่รับประทานก่อนอาหารเพราะยาจะถูกทำลายหรืออาหารอาจลดการดูดซึมของยา อาจรอให้กระเพาะอาหารว่างก่อนแล้วค่อยรับประทานยาก็ได้ ซึ่งก็คือประมาณ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร แต่ยาที่ต้องรับประทานในมื้อถัดไปอยู่แล้ว ให้ทานยาก่อนอาหารมื้อถัดไปแทนได้เลย ไม่ต้องทานยาซ้ำ

  • ยาหลังอาหาร

ควรกินยาหลังอาหารทันที หรือไม่ควรหลังกินอาหารนานเกิน 15 นาที

ถ้าลืมกินยาหลังอาหาร

ถ้าลืมรับประทานยาหลังอาหาร สามารถรับประทานยาได้ทันทีที่นึกได้และไม่เกิน 15-30 นาที แต่ถ้านึกได้หลังจากรับประทานอาหารมากกว่า 30 นาทีแล้ว ควรรอรับประทานหลังอาหารในมื้อถัดไปแทน หรืออาจรับประทานอาหารมื้อย่อยแทนมื้อหลักก่อนรับประทานยาก็ได้ กรณีที่ยานั้นมีความสำคัญมาก

  • ยาก่อนนอน

ควรกินยาก่อนนอนราว 15-30 นาที

ถ้าลืมกินยาก่อนนอน

ถ้าลืมรับประทานยาก่อนนอน มักนึกได้เมื่อถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้ว ไม่ควรรับประทานยานั้นอีก ควรรอให้ถึงเวลาก่อนเข้านอนในคืนถัดไปค่อยรับประทานยานั้น

  • ยาที่กินเฉพาะเวลามีอาการ

ควรกินเฉพาะเวลามีอาการเท่านั้น สามารถกินได้เลยโดยไม่ต้องรอกินก่อน หรือหลังอาหาร ไม่ควรกินยาพร่ำเพรื่อ และห้ามกินยา “ดัก” ก่อนเกิดอาการเด็ดขาด


ยาที่อาจส่งผลข้างเคียง ทำให้ง่วงนอนได้ 

ยาบางกลุ่มอาจส่งผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงนอนได้ จึงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องมีสมาธิสูง เช่น ขับรถ ใช้เครื่องจักร ฯลฯ

  • ยาลดน้ำมูก

  • ยาแก้แพ้

  • ยาแก้เวียนศีรษะ แก้เมารถ

  • ยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนโดยตรง เช่น กลุ่มยาคลายเครียด ยานอนหลับ