รพ.จุฬาฯ จัดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากฟรี

รพ.จุฬาฯ จัดตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากฟรี
 
 
  
นายแพทย์จุลินทร์ โอภานุรักษ์  อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่า ในปัจจุบันชายไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าตรวจพบเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้  ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย จึงเตรียมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง และสุขภาพต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุฟรี 150 ท่านแรก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 08:00 - 12:30 น.  ณ ตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียน และจองล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 086 036 0217  
ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[Advertorial]