แพทย์ร.พ.กรุงเทพเตือน อายุ 40 ขึ้นเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม 50%

แพทย์ร.พ.กรุงเทพเตือน อายุ 40 ขึ้นเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม 50%
นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

        นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช ที่ปรึกษาและศัลยแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ กล่าวว่า ตามสถิติของมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น ชาวไทยที่อายุ 40 ปีขึ้นไป พบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมมากถึง 50% ส่วนอายุน้อยกว่า 40 ปี พบ 10% และอายุน้อยกว่า 30 ปี พบ 1%

ขอบคุณภาพประกอบ : http://www.womansday.com/

       โดยสัญญาณเตือนและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของอาการข้อเข่าเสื่อม จะเป็นผู้ที่มีความผิดปกติแต่กำเนิดของข้อสะโพกหรือข้อเข่า ผู้ที่มีโรคข้ออักเสบจากโรคข้อรูมาตอยด์ โรคข้อติดแข็ง โรคติดเชื้อ ออกกำลังกายที่มีการกระแทกข้อซ้ำๆ ต่อเนื่องยาวนาน เคยประสบอุบัติเหตุข้อต่อ เช่น ข้อหลุดเคลื่อน กระดูกหักเข้าข้อ รวมถึงผู้ที่น้ำหนักตัวมาก พันธุกรรม ใช้ยาสเตียรอยด์ต่อเนื่อง หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปจะเริ่มพบปัญหาจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนบริเวณผิวข้อ ทำให้เกิดอาการเจ็บ ผิดรูปร่างไปจากเดิม ขยับได้ลดลง มีการติดขัด เจ็บ ไม่สามารถรับน้ำหนักได้