5 โรคควรระวัง ในฤดูฝน

5 โรคควรระวัง ในฤดูฝน
S! Health (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

          แม้ฝนจะมาล่าช้า แต่ตอนนี้ก็มาพอให้ชุ่มฉ่ำกันบ้างแล้ว...ซึ่งกรมควบคุมโรคก็ได้ออกประกาศเตือนถึง 5 กลุ่มโรคควรระวังในช่วงฤดูฝน เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลายชนิด และสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย ดังนี้ค่ะ

ขอบคุณภาพประกอบ :  http://tulipnight.tumblr.com/
1. โรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ
2. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ  โรคมาลาเรียและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา
3. โรคติดต่อทางอาหารและน้ํา ได้แก่  โรคอหิวาตกโรคและโรคไวรัสตับอักเสบเอ
4.โรคติดต่ออื่น ๆ ได้แก่ โรคมือ เท้า ปากและโรคเลปโตสไปโรสิส
5. ภัยสุขภาพอื่น ๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่  อันตรายจากสัตว์มีพิษ ภัยจากฟ้าผ่า และอุบัติเหตุทางถนน
         หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค
โทร.1422 ค่ะ