โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. ทางเลือกสร้างอาชีพใหม่

โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. ทางเลือกสร้างอาชีพใหม่
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อการหางานในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เป็นเรื่องยาก ทำให้หลายคนต้องปรับตัวด้วยการเสริมทักษะความรู้ด้านอื่นเพิ่มเติม เพราะสาขาที่จบมาอาจจะหางานได้ยาก หรือไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต เพราะมีหลักสูตรการสอนมากกว่า 200 หลักสูตร

โดยทุกหลักสูตรที่เรียนจบจะมีใบประกาศรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัครทำงานได้ด้วย ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ใช้เวลาเรียนเพียง 4 เดือน ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรก็มีเพียงค่าสมัคร 5 บาท และค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท/หลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรซ่อมคอม และนวดสปา 300 บาท) เท่านั้น

โดยแบ่งภาคเรียนออกเป็น 3 ภาคเรียน จึงเปิดรับสมัครด้วยกัน 3 ช่วง ซึ่งภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา และจะเริ่มเปิดเรียนในระหว่างวันที่ 1 ก.ย.-4ธ.ค.2563

ส่วนใครที่สมัครไม่ทัน รอลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไปได้ โดยภาคเรียนที่ 3 รุ่นที่ 1 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 พ.ย.นี้ และเปิดเรียนในระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.2563- 26 มี.ค.2564

ประเภทวิชาที่เปิดสอน

  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม : สาขาวิชาช่างยนต์/ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
  • ประเภทวิชาคหกรรม : สาขาวิชาแฟขั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม/ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/ สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์/ สาขาวิชาเสริมสวย/ สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ
  • ประเภทวิชาศิลปกรรม : สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับ/ สาขาวิชาศิลปะการดนตรี
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : สาขานวดแผนไทยประยุกต์/ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละโรงเรียนจะเปิดสอนสาขาแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละแห่งได้ว่าเปิดสอนวิชาอะไร ในช่วงเวลาใดบ้าง โดยบางแห่งจะมีหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม ขณะที่บางหลักสูตรจำกัดจำนวนผู้สมัครเรียน และบางหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (รฝช.กทม.) มีโรงเรียนในเครือรวม 10 แห่ง ได้แก่ รฝช.กทม.ดินแดง1 (โทร. 0 2246 1592), ดินแดง2 (โทร. 0 2246 5769), คลองเตย (โทร. 0 2240 0009), บ่อนไก่ (โทร. 0 2251 7950), หนองจอก, บางรัก (โทร. 0 2236 6929), หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ (โทร. 0 2429 3573), กาญจนสิงห์หาสน์ (โทร. 0 2410 1012), ม้วน บำรุงศิลป์ (โทร. 0 2514 1840), อาทร สังขวัฒนะ (โทร. 0 2426 3653)

สำหรับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ในภาคเรียน 2 ที่กำลังจะเปิดเรียนในเดือนก.ย.นี้ คือหลักสูตรบาริต้ามืออาชีพ 120 ชม. ซึ่งหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ลงทะเบียนเรียนครบตามจำนวนไปเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากหลักสูตรใดผู้สมัครเรียนครบตามจำนวน จนไม่สามารถเปิดรับได้อีก ยังมีอีกช่องทางให้ผู้ที่สนใจฝึกอาชีพออนไลน์ได้เช่นกันที่เพจ ฝึกอาชีพสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยจะมีผังเรียนออนไลน์แจ้งให้ทราบว่าวิชาใดเรียนช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจเลือกเรียนได้ตามช่วงเวลาที่สนใจและสะดวก แม้ว่าการเรียนออนไลน์จะไม่ได้ประกาศนียบัตรรับรอง แต่ก็ได้ทักษะติดตัวเพื่อสร้างอาชีพได้ไม่ต่างกัน