ทัวร์รอบโลกปีใหม่2019กับไกด์มืออาชีพไทยแลนด์4.0 แบบฉบับม.หอการค้าไทย

ทัวร์รอบโลกปีใหม่2019กับไกด์มืออาชีพไทยแลนด์4.0 แบบฉบับม.หอการค้าไทย

ใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ 2562 คนไทยจำนวนไม่น้อยนิยมท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยจุดหมายที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะสามารถเดินทางไปได้ง่าย ไม่ต้องใช้วีซ่า เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา และ สปป.ลาว ทำให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอบสนองนโยบายภาครัฐและเอกชน สร้างศักยภาพนักศึกษาคณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย เน้นสร้างคนทำงานที่รู้จริงตั้งแต่ต้นจนจบ เข้าใจลึกซึ้งถึงวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีจิตสำนึกรักเมืองไทย และมีหัวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ตอบรับยุคเศรษฐกิจ 4.0

ut(2)

ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว กับการปฏิบัติการจัดนำเที่ยวต่างประเทศให้กับประชาชนที่สนใจเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยนักศึกษาเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจองตั๋ว กำหนดเส้นทาง การเลือกร้านอาหาร เลือกเที่ยวบิน รวบรวมเอกสารการเข้า-ออกประเทศ แหล่งช็อปปิ้ง การทำวีซ่าสำหรับประเทศที่ต้องใช้ การดูค่าเงินสำหรับลูกค้าที่จะแลก ตรวจสอบสภาพอากาศวันเดินทางและการให้บริการตลอดการเดินทางแก่ลูกทัวร์ในกลุ่มที่จัดไป โดยเน้นให้นักศึกษาเสมือนดีไซน์เนอร์ แต่เป็นนักออกแบบประสบการณ์มืออาชีพ (Experience Designer) โดยในทริปนี้ ลูกค้าจะได้ใส่ชุดฮันบกเข้าเยี่ยมชมพระราชวังคย็องบกกุง เก็บแอปเปิ้ลสดในสวน เล่นเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เยี่ยมชมป้อมฮวาซองซึ่งองค์กรยูเนสโก้ให้การรับรองให้เป็นมรดกโลก ช็อปปิ้งย่านฮงแดและตลาดมย็องดง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดทำทัวร์ไปไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์

ut(3)

นายชนาธิป แซ่โอ่ว (น้องตี้) คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า “การเรียนของคณะท่องเที่ยวของสาขาผม ในระหว่างการศึกษาเราต้องเดินทางไปเก็บเส้นทางจริง ๆ ทดลองจริงๆ ว่าการเป็นไกด์อาชีพต้องทำยังไง สามารถจัดทริป นำทัวร์ บริการลูกค้าด้วยตนเอง ต้องทำจริงจังทุกปี สาขาเราต้องเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยให้เป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ในแต่ละชั้นปีจะได้ทำงานตลอดครับ มหาวิทยาลัยจะนำนวัตกรรมล้ำหน้ามาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว โดยนำใช้ Applicationมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวที่เราจัดขึ้น ที่สำคัญต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสารที่น่าเชื่อถือของแหล่งข่าวต่างประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลตลอดเวลาและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้กับกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งปีใหม่2019นี้ทางสาขามีโปรแกรมจัดท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ที่เฟสบุ๊ค @THDUTCC และ http://tourism.utcc.ac.th/ ”

ut(1)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้จัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม บริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การบริหารธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และการเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ Value Chain ของการท่องเที่ยวทั้งระบบ อยากให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ช่วยกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา สอนทั้งความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์จริง ให้ได้บัณฑิตจบออกมาเป็นแรงงาน ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารในอุตสาหกรรม

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus