การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียนจะต้องขับอย่างไร

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียนจะต้องขับอย่างไร
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

 

ใช้รถถนนบางท่านอาจเกิดความไม่แน่ใจว่าควรหยุดรถให้ทางคันอื่นไปก่อนหรือคันอื่นต้องเป็นฝ่ายหยุดรถและให้ทาง ในการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่มีหรือไม่มีสัญญานจราจร เพราะในบางครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนเป็นฝ่ายถูก

ดังนั้นเมื่อผู้ใช้ถนนขับมาถึงทางร่วมทางแยกให้ผู้ขับปฏิบัติตามกฏดังนี้

1. ถ้ามีรถคันอื่นมาถึงทางร่วมทางแยกก่อน ผู้ขับต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านๆไปก่อน
2. ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกที่มีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางโทให้ผู้ขับรถในทางเอกผ่านไปก่อน
3. ทางเดินรถทางเอก ได้แก่
 - ทางเดินรถที่พนักงานจราจรได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 - ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรหรือป้าย หรือเส้น หรือข้อความบนผิวทาง ให้ทางเดินรถที่มีช่องทางเดินรถมากกว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
 ถนนใหญ่ที่ตัดหรือบรรจบกับตรอก /ซอยให้ทางถนนใหญ่เป็นทางเอก
4. ทางเดินรถทางโทได้แก่
 - ทางเดินรถที่มีป้ายหยุดหรือป้ายที่มีคำว่า"ให้ทาง"ติดตั้งไว้หรือทางเดินรถที่มีคำว่า "หยุด" หรือมีเส้นหยุดซึ่งเป็นเส้นขาวทึบหรือเป็นเส้นขาวประบนผิวทาง ให้เป็นทางเดินรถทางโท
5. ในกรณีที่วงเวียนได้ติดตั้งสัญญานจราจรหรือเครื่องหมายจราจรผู้ขับต้องปฏิบัติตาม แต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายจราจร ต้องให้สิทธิ์แก่รถที่อยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน

การขับรถตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัดจะทำให้ปลอดภัยทั้งตนเองและทรัพย์สิน และผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆด้วย แต่นอกเหนือจากากรปฏิบัติตามกฏจราจรแล้ว การขับรถอย่างมีน้ำใจแก่เพื่อนร่วมทางเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าจราจรเลย

 

ขอบคุณบทความดีๆจากหนังสือ Honda Automobile