ฮอนด้ารับรางวัลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557

ฮอนด้ารับรางวัลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     กรุงเทพฯ วันที่ 1 กันยายน 2557 – นายสมภพ ปฏิภานธาดา (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 จากนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยฮอนด้าได้รับรางวัลในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการประสานงานเผยแพร่โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งรางวัลนี้จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) และเพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

     นอกจากนี้ รถยนต์ฮอนด้ายังผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษถึง 11 รุ่น ได้แก่ บริโอ้ บริโอ้ อเมซ แจ๊ซ ซิตี้ ซีวิคเครื่องยนต์ 1.8 และ 2.0 ลิตร ซีวิค ไฮบริด ซีอาร์-วีเครื่องยนต์ 2.0 และ 2.4 ลิตร และแอคคอร์ดเครื่องยนต์ 2.0 และ 2.4 ลิตร ฮอนด้ามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนารถยนต์ทุกรุ่นอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด เพื่อคิดค้นยนตรกรรมที่ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความพยายามในการค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อลดการปล่อย CO2 ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจเสมอมา