ระวัง 8 เหตุผลนี้ที่ประกันชั้น 1 ไม่รับเคลม

ระวัง 8 เหตุผลนี้ที่ประกันชั้น 1 ไม่รับเคลม

ระวัง 8 เหตุผลนี้ที่ประกันชั้น 1 ไม่รับเคลม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

     แม้ว่าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมแทบจะทุกกรณี แต่ก็มีลักษณะการใช้รถบางอย่างที่อาจทำให้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ แม้ว่าจะมีประกันชั้น 1 อยู่ก็ตาม โดย 8 พฤติกรรมการใช้รถที่ประกันชั้น 1 มีสิทธิ์ไม่รับเคลม มีดังนี้

     1.ขับรถออกนอกอาณาเขตคุ้มครอง หมายถึง การนำรถออกไปใช้งานนอกอาณาจักรไทย เช่น ขับรถข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ลักษณะนี้ประกันชั้น 1 ที่ทำไว้จะไม่คุ้มครอง

     2.ใช้รถเพื่อก่ออาชญากรรม หากนำรถไปใช้งานที่มีลักษณะผิดกฎหมายร้ายแรง เช่น ลักลอบขนยาเสพติด, ปล้นชิงทรัพย์ หรือหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เหล่านี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นกัน

     3.ใช้เพื่อลากจูงหรือผลักดัน เช่น การใช้รถเพื่อลากรถเสีย หากประสบอุบัติเหตุถูกชนท้าย จะถือเป็นการใช้รถผิดประเภท เว้นแต่เป็นรถลางจูงโดยสภาพที่มีการทำประกันภัยไว้ หรือรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน

insuarance_50

     4.ใช้ในการแข่งขันความเร็ว เช่น หากนำรถไปใช้ขับขี่บนสนามแข่งแล้วประสบอุบัติเหตุ ลักษณะนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

     5.มีอาการมึนเมาในขณะขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเมาแล้วขับ บริษัทประกันจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเท่านั้น

     6.การใช้รถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่หรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ กรณีใช้รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มาก่อน หรือถูกเพิกถอนการใช้ใบขับขี่ แบบนี้บริษัทประกันมีสิทธิ์ไม่ชดใช้ความเสียหาย ส่วนกรณีใบขับขี่หมดอายุจะยังคงสามารถเคลมประกันได้ตามปกติ

insuarance_52

     7.ขับรถชนกับรถบุคคลในครอบครัว คำว่า "ครอบครัว" ในที่นี้หมายถึง พ่อ-แม่, สามี-ภรรยา และบุตร กรณีนี้บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองรถคู่กรณีที่เป็นบุคคลในครอบครัว

     8.ความเสียหายจากสงคราม ทั้งสงครามกลางเมือง, การแข็งข้อของทหาร, การกบฏ, การปฏิวัติ, การต่อต้านรัฐบาล, การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร, วัตถุอาวุธปรมาณู รวมถึงการแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงปรมาณู เป็นต้น

     จะเห็นได้ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่ได้คุ้มครองความเสียหายทุกกรณีเสมอไป เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่กล่าวไปข้างต้นนี้ บริษัทประกันแต่ละแห่งล้วนแต่ไม่คุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้นนั่นเอง

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook