ตั้งกรวยกั้นที่จอดรถหน้าบ้าน ผิดกฎหมายหรือไม่?

ตั้งกรวยกั้นที่จอดรถหน้าบ้าน ผิดกฎหมายหรือไม่?
S! Auto

สนับสนุนเนื้อหา

     หลายคนคงเคยเห็นริมถนนของบ้านบางหลังหรือร้านอาหารบางแห่ง ที่มีการนำกรวยหรือวัตถุสิ่งของต่างๆ มาจองที่จอดรถไว้โดยพละการ แบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่?

     ปัจจุบันยังคงมีบ้านบางหลัง หรือร้านอาหารบางแห่ง โดยเฉพาะที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ริมถนน หรือภายในตรอกซอกซอย มักนำเอาวัตถุสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรวยจราจร, เก้าอี้,​ แผงกั้นเหล็ก ฯลฯ มาวางไว้หน้าพื้นที่ของตนเองเพื่อไม่ให้ผู้อื่นจอดรถได้ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน

     การวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจองหรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 ผู้ใดกระทำผิดต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

     อย่างไรก็ดี การจอดรถบนทางสาธารณะที่มีลักษณะกีดขวางจราจร ส่งผลให้รถคันอื่นไม่สามารถสัญจรหรือเข้า-ออกได้อย่างสะดวก ก็ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 57 วรรค 15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาทเช่นกัน

     ดังนั้น ที่พักอาศัยหรือกิจการห้างร้านต่างๆ ควรมีพื้นที่จอดรถอย่างเหมาะสม ไม่เบียดเบียนพื้นที่สาธารณะ และไม่นำวัตถุสิ่งของมาตั้งวางให้เป็นการกีดขวางจราจรด้วยนะครับ

 

กำลังโหลดข้อมูล