เผยสถิติ “รถป้ายแดง” จดทะเบียนใหม่ครึ่งปีแรกปี 2562 ทะลุ 1.6 ล้านคัน

เผยสถิติ “รถป้ายแดง” จดทะเบียนใหม่ครึ่งปีแรกปี 2562 ทะลุ 1.6 ล้านคัน

รายงานล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบกเผยว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 หรือช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ มีมากกว่า 1.6 ล้านคันเลยทีเดียว

โดยหากเจาะลึกไปยังตัวเลขแบบละเอียดจะอยู่ที่ 1,615,524 คัน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนใหญ่รถประเภทต่างๆ มีสถิติการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนจำนวน 405,203 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนจำนวน 8,573 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 149,985 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6)

ในขณะที่รถจักรยานยนต์กลับสวนทาง ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปี 2561 โดยตัวเลขอยู่ที่ 971,761 คัน เช่นเดียวกับรถโดยสาร และ รถบรรทุก ที่ลดลงร้อยละ 6 และ 3 ตามลำดับ

สถิติการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21,051,977 คัน ตามมาด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน และอันดับสาม คือ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล อยู่ที่ตัวเลข 6,707,781 คัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

นอกจากนั้น กรมการขนส่งทางบก ยังขอความร่วมมือให้ผู้ซื้อรถรับทราบเงื่อนไขในการใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ รวมถึงหากเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วน จะใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันเท่านั้นสำหรับการจดทะเบียนรถใหม่

ติดตามSanook! Auto