ป้ายทะเบียนรถหลุดหายขอใหม่ 15 วันได้ ไม่ต้องแจ้งความ

ป้ายทะเบียนรถหลุดหายขอใหม่ 15 วันได้ ไม่ต้องแจ้งความ

     กรมการขนส่งแนะเจ้าของรถที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายใหม่ได้ทันที มีระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน ไม่ต้องแจ้งความ

     นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมขังจนทำให้รถยนต์หลายคันจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเหตุให้แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย หรือทำให้ตัวยึดแผ่นป้ายเกิดสนิมและทำให้ตัวแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหล่น จึงควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนา เพื่อป้องกันการหลุดหล่นระหว่างการขับรถ

     ทั้งนี้ หากเจ้าของรถพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งความแต่อย่างใด โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

200

หลักฐานที่ต้องใช้ขอรับแผ่นป้ายทะเบียน ประกอบด้วย

สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

หลักฐานที่ต้องใช้กรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

  • สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
  • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
  • หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

หลักฐานที่ต้องใช้กรณีนิติบุคคล

  • สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

     ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนใหม่จะได้รับภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

 

กำลังโหลดข้อมูล