เปิดโผทางด่วน 4 เส้นขึ้นฟรีช่วงสงกรานต์ 2562 นี้

เปิดโผทางด่วน 4 เส้นขึ้นฟรีช่วงสงกรานต์ 2562 นี้

     เปิดโผทางด่วนขึ้นฟรีทั้ง 4 เส้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 18 เมษายน 2562 นี้

     กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวมทั้งสิ้น 4 สาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เมษายน เวลา 24.00 น. รวมระยะเวลาทั้งหมด 9 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดปัญหาจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์

เส้นที่ 1 ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
เส้นที่ 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เส้นที่ 3 มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา)
เส้นที่ 4 มอเตอรเวย์หมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)

     นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังจัดตั้งหน่วงบริการประชาชนบนทางพิเศษจำนวน 6 จุด ได้แก่

     ช่วงขาออก ที่ด่านฯ บางแก้ว 1, ฉิมพลี และบางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2562
ช่วงขาเข้า ที่ด้านฯ ดาวคะนอง, จตุโชติ และบางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2562

     ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลหรือแจ้งอุบัติเหตุ สามารถติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 สำหรับทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก และสายด่วนสายด่วนกรมทางหลวง 1586 สำหรับทางพิเศษมอเตอร์เวย์