Toyota Hilux Revo 2019 ใหม่ ลดราคาทุกรุ่นย่อยรับภาษีน้ำมันดีเซล B20

Toyota Hilux Revo 2019 ใหม่ ลดราคาทุกรุ่นย่อยรับภาษีน้ำมันดีเซล B20

     Toyota Hilux Revo ใหม่ หั่นราคาจำหน่ายลงทุกรุ่นย่อยรับโครงสร้างภาษีส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้

104

     โตโยต้าประเทศไทย ประกาศปรับราคาจำหน่าย Toyota Hilux Revo รุ่นปี 2019 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ซึ่งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและสร้างรายได้ให้กับชาวสวนปาล์ม ช่วยป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด

     ทั้งนี้ โตโยต้าระบุว่ารถ Hilux Revo และ Fortuner ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2558 ขึ้นมา สามารถรองรับการใช้น้ำมันดีเซล B20 ได้ทันที ขณะที่รุ่น Hilux Vigo และ Fortuner ที่ผลิตตั้งแต่ปี 2554-2558 หากต้องการเติมน้ำมันดีเซล B20 อย่างต่อเนื่อง และใช้งานในพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 16 องศาเซลเซียสเป็นประจำ ให้ขอรับคำแนะนำจากศูนย์บริการโตโยต้าก่อนใช้งาน

100

     ส่วนรถ Hilux และ Fortuner ที่ผลิตก่อนปี 2554 ทุกรุ่น ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 แต่อย่างใด

     นอกจากนี้ โตโยต้าประเทศไทยมีการปรับราคาจำหน่าย Hilux Revo รุ่นปี 2019 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ที่สามารถใช้เชื้อเพลิง B20 ได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 

 

ติดตามSanook! Auto

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ revo ราคาใหม่